Učivo do 6.12.

Český jazyk:

 1. Gramatika uč. po str. 83. PS po str. 25. Dokončili jsme VYJMENOVANÁ SLOVA po L. Nyní opakujeme vše po B a L.
 2. Sloh: Dokončili jsme práci na téma Příběh s osnovou podle klíčových slov, známku (někteří i s hodnocením slovním) mají děti v sešitech a v ŽK. Další slohová práce je již udělaná ve škole – v sešitě sloh vlepený formulář na přihlášení do knihovny. Kdo si ještě nevlepil, nechť tak učiní, vyplněný formulář má uložený ve své ŽK.
 3. V literatuře pracujeme s textem Šimsa, trénujeme naslouchání, porozumění a práci s textem. Obě skupiny již absolvovaly čtení s dramatickou výchovou, v pátek proběhla další čtenářská dílna. Všímejte si prosím úkolníčku, kde si píšeme dopředu, kdy máme svou knížku na čtenářskou dílnu přinést (většinou v pátek).

Ma

 • uč. po str. 35 (včetně), PS po str. 27 (mimo 26/1, 2), stále procvičujeme písemné sčítání a odčítání a řady násobků všech čísel malé násobilky (řada dopředu i dozadu). Týdenní DÚ na úterý je zadán – vlepen v seš. DÚ
 • Prosím nezapomenout dodělávat doma červeně zakroužkovaná cvičení žáků, kteří jsou v hodinách pomalejší!
 • malé pětiminutovky – známky mají děti zapsané v ŽK

AJ

 • uč. po str. 19, PS po str. 24 (červená sk.) po str. 23 (modrá sk.)
 • Trénujeme vazby „What´s the time?“ a určování času (jen celé hodiny a půl hodiny). Slovíčka dle zapsaného do slovníčku – 3. lekce
 • Obě skupiny trénují vazby „I/he have/has got…“ a užití slovíček „some/any“.
 • Červená sk. POZOR! v ÚT 10.12. bude pětiminutovka na určování času v AJ (jen to základní). V pondělí to ještě procvičíme.

PRV

 • Ukončili jsme téma ČAS, známky z prověrky o čase mají děti v ŽK. Kdo má známku 5 (4 žáci), bude zkoušen příští pátek na opravu.
 • Nyní probíráme výrobky a lidé, práce a volný čas, příště začneme finance
 • Uč. po str. 25, PS po str. 28 (VČETNĚ). Je zadaný DDÚ na 9.12.

Výchovy

 • HV – v soutěži sólového zpěvu Vánoční nota 2019 báječně reprezentovali naši třídu i školu tito žáci: Markéta Havlíčková – 1. místo, Julie Kubrychtová – 2. místo, Jakub Krátký – 3. místo ve II. kategorii (2.-3. třídy ze zúčastněných čtyř škol).
 • VV – máme papírové betlémy připravené na prodej při vánočním jarmarku, v pondělí budeme ještě foukat vánoční ozdoby – akce objednaná u profesionální výtvarnice, včetně dodaného materiálu (placeno z našeho TF)
 • příště budeme připravovat obálky s přáníčky pro jednotlivé žáky – žáky napsané v úkolníčku vlastním perem
 • vánoční dárky pro spolužáky již můžete chystat, jsou určené dětem, jejichž jméno mají děti vlepené ve svém úkolníčku, toto jméno je tajné, všichni pro svého spolužáka chystají dárek buď vyrobený nebo koupený do max. hodnoty 100 Kč.
 • TV – chodíme především do KJ. Prosím připravte dětem vždy obě varianty oblečení na sport (ven i dovnitř).

Různé:

Připomínám platbu školy v přírodě: Záloha 2000,- Kč je splatná do konce měsíce listopadu, nebo můžete poukázat už rovnou celou platbu 3550,- Kč (jinak počítejte s doplatkem splatným v březnu). Platíme na účet školy, nezapomeňte variabil. symb. – červené číslo žáka z ŽK, do poznámky švp_3.tř.

Chystejte prosím výrobky na vánoční jarmark, který bude ve škole 10.12. v odpoledních hodinách.

Přeji hezký Advent a těším se na vás všechny na jarmarku! O.K.