Učivo týdne do 13.12.

Český jazyk:

 1. Gramatika uč. po str. 87. PS po str. 27/1. Dokončili jsme VYJMENOVANÁ SLOVA po L a začali jsme po M.
 2. Sloh: Poslední slohová práce je již udělaná ve škole – v sešitě sloh vlepený formulář na přihlášení do knihovny. Kdo si ještě nevlepil, nechť tak učiní, vyplněný formulář má uložený ve své ŽK. Povídáme si o knihovně a řazení knížek v ní, způsoby výběru knihy.
 3. V literatuře pracujeme s textem Šimsa, trénujeme naslouchání, porozumění a práci s textem. Opět jsme měli čtení s dramatickou výchovou, v pátek proběhla další čtenářská dílna. 

Ma

 • uč. po str. 37 (včetně), PS po str. 27, stále procvičujeme písemné sčítání a odčítání a řady násobků všech čísel malé násobilky (řada dopředu i dozadu). Týdenní DÚ na úterý je zadán a rozpracován ve čtverečk. seš. (někdo má již hotový ze školy celý) – uč. 37/3 do čtverečk. sešitu.
 • Prosím nezapomenout dodělávat doma červeně zakroužkovaná cvičení žáků, kteří jsou v hodinách pomalejší!

AJ

 • uč. po str. 21, PS po str. 26 (červená sk.) po str. 25 (modrá sk.)
 • Trénujeme vazby „What´s the time?“ a určování času (jen celé hodiny a půl hodiny). Slovíčka dle zapsaného do slovníčku – 3. lekce, používání slov „sometimes/always/never“

PRV

 • Ukončili jsme téma Lidé a výrobky, známky z prověrky o čase mají děti v ŽK. Kdo má známku 5 (4 žáci), bude zkoušen v pondělí na opravu.
 • Příští týden vše procvičíme a po Vánocích si na tuto kapitolu napíšeme prověrku (příprava na ni viz v pondělí – budou mít děti na listu papíru).
 • Uč. po str. 26, PS po str. 30 (VČETNĚ). Je zadaný DDÚ na 9.12.
 • v lednu, po prověrce začneme nové téma: Neživá příroda.

Výchovy

 • HV – zpíváme vánoční koledy, povídáme si o Vánocích a zvycích, posloucháme vánoční mše.
 • VV – úžasné vánoční práce máme vystaveny na nástěnce, mnoho výrobků jsme prodali na jarmarku (foukané ozdoby, betlémy,…)
 • chystejte vánoční dárky pro spolužáky, jsou určené dětem, jejichž jméno mají děti vlepené ve svém úkolníčku, toto jméno je tajné, všichni pro svého spolužáka chystají dárek buď vyrobený nebo koupený do max. hodnoty 100 Kč.
 • TV – chodíme především do KJ. Prosím připravte dětem vždy obě varianty oblečení na sport (ven i dovnitř).

Různé: V pondělí 16.12. přinesou děti ze školy informační papír o akci, která nás čeká v lednu, ale POZOR – ihned po nástupu do školy. První den školy po prázdninách 6.1. pojedeme do Divadla v Dlouhé na krásné vánočně-emoční představení, na které jsme dostali lístky až na leden (objednávala jsem je již před rokem, tak oblíbené to představení je, jen jsem z loňska navýšila počet žáků :-)). Ústřižek papíru – informovaný souhlas – prosím podepište a obratem pošlete po dítěti do školy.

Vánoční slavnost: V pátek dne 20.12. budeme mít ve třídě vánoční oslavu, na tento den nechte učení doma (jen ŽK, penál, pití a čip vezměte), nezapomeňte donést poslední dárečky pro spolužáka (pokud jste ho již nedonesli v týdnu) a to, co jsme si každý určil, že přinese na oslavu – viz úkolníček. Pokud přinesou děti cukrovíčko, prosím jen malé množství – na ukázku a pochlubení se spolužákům, co doma pekli.

Vánoční jarmark: Děkuji rodičům a paní asistentce Renatě Slipčenkové za vydatnou pomoc, výrobky byly krásné, téměř vše jsme prodali. Výtěžek z jarmarku jde do našeho třídního fondu na nákup materiálu pro výrobu dětí na VV, na vstupné do divadel a na koncerty, popř. jiné akce s dětmi. Zatím nebudeme muset na druhé pololetí vybírat z Vašich kapes peníze do našeho TF, vystačíme s výtěžkem z jarmarku. Díky mnohým z Vás! Úžasné!