Týdenní úkol a učivo

z 13.1 na 20.1.:

ČJ – Hledáme vhodnou básničku na recitační soutěž. Učíme se zpaměti minimálně 12 veršů. Na středu opět svou knížku na čtenářskou dílnu.

AJ – Ve středu nás čeká divadlo v angličtině.

M – ve čtvrtek máme projekt OBCHOD.

DÚ:

AJ M ČJ Zvíře : Krokodýl nebo hyena
Na čtvrtek PS str. 31. Na pondělí čtení textu v uč. str. 26 Dog or cat. Vyber si dvě cvičení z : 22/1, 22/3, 22/4 nebo 23/2 Píšeme 5 označených řádků v písance.

Z 7.1. na 13.1.:

ČJ – měkké a tvrdé souhlásky, DÚ 39/6, 41/6 a tři věty v doplňovačkách

M – počítání do 60 ti, začínáme rýsovat, DÚ: dopočítat str. 53

AJ – DÚ – ofocený list – najít a napsat slovíčka potravin

ZVÍŘE: RYS nebo ŽIRAFA