Informace o rozvrhu

Vážení rodiče, minulý týden dostaly Vaše děti nový rozvrh, protože v 2. pololetí / od 7.2. / chodí žáci 4.A, 4.B a poloviny třetí třídy na plavecký kurz.

Zítra 6.2. dostanou žáci 2.- 4. ročníků nový rozvrh už jen s malou úpravou.

Ve 2. třídě bude změna vyučující ve Výtvarné výchově. Ve 3. třídě v červené skupině bude jiná vyučující na Tělesnou výchovu a v celé třídě jiný vyučující na Prvouku. Ve 4. třídách bude Výtvarnou výchovu a pracovní činnosti vyučovat jiná vyučující. 5. třída dostala nový rozvrh již dnes. V 1. třídě se jen posunula páteční výuka Tělesná výchovy z 1. a 2. hodiny na 2.-3. hodinu.

K minimálním úpravám rozvrhu jsme přistoupili z organizačních důvodů.

Děkujeme za pochopení. Blanka Chýlová