Rozvrh hodin ve 3.třídě

Pá 7.2.: EKO program, M, ČJ, TV, TV (plavání-konec cca 13 h./pozemní v KJ-konec 12.35)

PO 10.2.: ČJ, AJ, ČJ, PRV (AJ opakování na úterní prověrku, PRV prověrka Neživá př.)

V pondělí dostanou děti nový rozvrh na II. pololetí doplněný o drobné změny v rámci dne (konce i začátky vyučování jsou zachovány). Viz níže info paní ředitelky.