Informace nejen pro nepřítomné žáky

Vážení,

v týdnu od 10.2. do 14.2. bude probíráno následující:

Vlastivěda: Evropa, sjednocující se světadíl uč. str. 45-46.

Přírodověda: První pomoc, dýchací soustava uč. str. 43-45.

Matematikageometrie– pojem čtvereční jednotka, převody jednotek obsahu, výpočet obsahu čtv. a obd., zápis konstrukce obd. Dú: uč. str. 79/4, vyplnit do učebnice.

Matematikaaritmetika – dělení dvojciferným dělitelem (kontrolní test 12.2), slovní úlohy na dělení dvojciferným dělitelem . Průměrná rychlost str.68-69.) (od 13.02)

Český jazyk: Zájmena- druhy – opakování. 4íslovky určité, neurčité-zařazování do skupin. LV- čtení s předvídáním, ponaučení. Rozumíme návodům?

Anglický jazyk: Otázky Present simple; slovní zásoba – 5A; Daily routines, strany v učebnici doplníme během úterý. Práce v pondělí 10.02 – Pracovní list (v úterý test na slovní zásobu z tohoto listu) . Skupina ZV dokončit lekci 4D (otázky v přítomném čase – použít tabulku ve výkladovém sešitě )

Německý jazyk: 5 sloves – testík, Klaun Kuno – sebou vystřižený panáček. Přečíst si nové rozkazy- v sešitě zapsáno 11.2.

Přejeme marodům brzké uzdravení.

Blanka Chýlová