Informace nejen pro nepřítomné žáky

Učivo z pondělí 10.2.:

ČJ – čteme s porozuměním a hledáme informace v textu – práce s texty o tučňákovi.

M – Orientace v tabulce, ps str. 34.

AJ – sloveso TO HAVE. Umíme říci I have got …, zeptat se Have you got…? A krátkou odpověď.