Učivo a procvičování

Na týden od 10. do 17. 2.2020

ČJ – procvičujeme psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách, psaní vět, píšeme diktát, (z učebnice str. 56/11) čtení vlastních knih a jejich zápis do čtenářského listu, hledáme informace v textu. PS 2. díl str. 4,

Procvičování na PC: ČJ – doplňování u ú ů, safari , i/y, trenažér,

M- Počítání do 100, násobení (malá násobilka 0 – 6), číselné pavučiny, zapisování do tabulky. Pracovní sešit do str. 40

M – PROCVIČOVÁNÍ ZDE

PRV – Povolání, učebnice do str. 41, ps do str. 32

AJ – 5. lekce – At the park, učebnice str. 32 – 36, umíme psát slovíčka ze str. 32 na pátek, ps str. 39 – 43.

UČEBNICE HAPPY STREET 5. lekce, sloveso MÍT – TO HAVE, AJ s bílou paní, AJ s Hurvínkem

Zadání týdenního úkolu :

AJ M ČJ Zvíře : delfín
Psaní číslic 11 – 20 + cvičení v PS 40/2 Ps str. 35/2, 3, 4   Přepsat z učebnice 60/13 a) do červeného sešitu.