Platby a vratky ke dni 25.5. 2020

Platby za školné ve školní družině se už neplatí. Přeplatky za období duben – červen vracíme na Váš účet.

Platby za stravné ve školní jídelně – přeplatky za stravné žákům, kteří od 25.5. nechodí do školy, vracíme na účet. Konečné vyúčtování přeplatků u žáků, kteří chodí nyní do školy, vyplácíme začátkem července.

Platby za dopravu na plavání – přeplatky jsou vyplaceny.

Platby za školu v přírodě – přeplatky jsou vyplaceny.

Děkujeme za pochopení

Blanka Chýlová