archiv DOMÁCÍ ŠKOLA 2 třída


Zadané učivo na týden 20. – 24. dubna

pátek 24. dubna

ČJ 1. čtení vlastní knížky – autora a název doplň zde 2. Doplňovačky nebo opakování ZDE, ZDE a ZDE

M – trénování počítání ZDE, násobení i dělení ZDE, BILAND pro bystré hlavy: přehled ZDE a příklady ZDE, počítání v Bilandu ZDE

Kdo nemá možnost trénování na těchto odkazech, napíše si 20 příkladů násobení a 20 počítání do 100.

AJ – učebnice str. 52, pracovní sešit str. 65 – dělali jsme ve čtvrtek přes videokonferenci.

Aj – Rozumíte? Do you understand? SONG zde, popis ZDE a ZDE, PC test ZDE – úkol 1 a 2 – poslech.

čtvrtek 23. dubna

11:30 hod. : Po videohovoru mám pocit, že by už vaše děti mohly mít učení dnes hotovo, ale koukám na to zadání dále, že vás čeká ještě další šichta. Další zadané učivo. Rozvolněte to případně do pátku. Ubírám na pátek. M. R.

Na videohovor 23.4. v 10 hodin si připravte pracovní sešit ČJ, MATEMATIKY a ANGLIČTINY + učebnici AJ. Připojíte se na odkaz ZDE: https://meet.google.com/hqg-sixq-odq. Budeme mít takovou opakovací a kontrolní hodinku. 🙂

TV – trénink chytání míčku inspirace ZDE, kdo může, cvičí se švihadlem, skáče přes švihadlo, video ZDE a ZDE i ZDE.

ČJ – Upevňování učiva, psaní.

 1. Do sešitu přepiš z uč. 75/7. Nech si od rodičů zkontrolovat a oznámkovat. Můžeš i ode mě. 🙂
 2. Psaní i/y – procvičení na PC ZDE – pošli mi smskou (737553219) nebo na WhatsApp, kolik procent jsi ve cvičení měl/a. 🙂
 3. Za odměnu – pracovní list ke stáhnutí ZDE, kdo může, nechá si vytisknout. – Nepovinné.

Matematika – procvičování on-line ZDE, potrénuj malou násobilku, počítání a vyber si ještě jedno prostředí.

PČ – „šmodrchání“ Co všechno umíš z vlnek nebo z provázků? Pošli foto. 🙂

středa 22. dubna

ČJ – čtení vlastní knížky alespoň 20 minut.

psaní vlastních jmen, psaní místních jmen, velké písmeno – pracovní sešit ČJ str. 31 – kromě cvičení 2,

HV – zpívání lidovývh písní: Běží liška k Táboru, ps čj str. 31/1, poslech písně Chytila jsem na pasece motýlka, Křídla motýlí

PRV– Opakování téma jaro, louka. Pracovní sešit str. 42, 43.

M – str. 27 – 27/3 vynechat.

úterý 21. dubna

Český jazyk

čtení příběhu o motýlu Emanuelovi, čítanka str. 149 – 151, o příběhu si budeme povídat.

Matematika – str. 25 pro bystré hlavy, nápovědy: cv. 2 – podle pravítka tužkou spojuješ body tak, aby vznikly trojúhelníky, čtyřúhelníky, pětiúhelníky, šestiúhelníky – šestiúhelník má šest stran, pětiúhelník pět stran apod., cv. 3 – škrtni zvířátko v řádku, cv. 4 a hru – doporučuji si to nakreslit. Trénování počítání na známku ZDE

Výtvarná výchovamotýl, volná technika, kresba, malba, prostorová tvorba…

inspirace je mnoho např. ZDE, ZDE i ZDE.

pondělí 20. dubna

Prvouka – hospodářská zvířata – opakování. Čtení str. 49 učebnice, str.41 prac. sešit (asi už máte), opakovací cvičení ZDE (7 stránek proklikáváte nahoře vpravo a vybíráte správné řešení)

Zvíře na tento týden je motýl. Vyber si druh motýla. (např. ze str. 51 z učebnice prvouky)

Angličtina – popis osoby

vysvětlení ZDE, rozšířená slovní zásoba ZDE, poslechové cvičení ZDE

Opakování slovíček ZDE, ZDE, ZDE, nové cvičení ZDE

Pracovní sešit str. 64/1 poslech na WhatsApp nebo text ZDE, 64/2 Sestav věty, např.: On má dlouhé černé vlasy. On je vysoký a tlustý.

Do červeného sešitu zapiš anglicky popis alespoň tří osob tvé rodiny. Nadpis My family věty např. My father is tall and thin. He´s got short blond hair. Věty mi vyfoť a pošli. 🙂

Český jazyk – Vymysli a napiš do sešitu nebo na papír příběh, ve kterém budou tato klíčová slova v různém pořadí: motýl, vlasy, Pavlík, kravín, Vyfoť a pošli.

Čtení vlastní knihy, písanka, Doplňovačky

Matematika – opakování násobení str. 57/1, pavučiny 23/1, zvířátka 23/2

Zítra v deset vysíláme ČJ. Bude diktát. Těším se 🙂

Zadané učivo na týden 14.4. – 17.4

pátek 17.4.

Český jazyk – hry se slovy

čítanka str. 113, Odpověz si na otázky v modrém rámečku. (Ospalá opička 1., 2.) v básni Co způsobil pravopis přepiš bez chyb 3 věty do sešitu. Jednu podobnou popletenou větu vymysli , napiš do sešitu a barevně ji podtrhni.

Matematikanásobení 9, pracovní sešit str. 56, přehled násobků, potrénování zde

Anglický jazyk – Popis osoby

KOMIKS učebnice str. 49. Poslech na Whats App. Přečti si.

Pracovní sešit str. 60/1 – Poslech na WhatsApp nebo popis ZDE, 62/1 – Poslech na WhatsApp nebo popis ZDE. Nakonec doplň věty v ps na str. 61

vysvětlení ZDE, rozšířená slovní zásoba ZDE

poslechové cvičení ZDE

Čtení – čtení vlastní knížky alespoň 20 minut.

Na videohovor 16.4. v 10 hodin si připravte sešity a učebnici ANGLIČTINY. Připojíte se na odkaz ZDE: https://meet.google.com/hqg-sixq-odq.

Je třeba trénovat slovíčka: PEOPLE

ADJECTIVES

OPPOSITE WORDS

POPIS LIDÍ – vyzkoušej si cvičení – klikni na Match up 2, Match up 3, Fill in.

čtvrtek 16.4.

Tělocvik – cvičení v obýváku – předcvičující fotbalista ZDE 🙂

Český jazyk – psaní velkých písmen

 1. procvičování ZDE, ZDE, napiš mi, kolik jsi měl/a procent úspěšnosti. (na Whats App, smskou nebo na email).

2. Do sešitu přepiš správně psacím písmem z učebnice str. 85/6

Matematika – pracovní sešit str. 24

Pracovní činnosti – pokusy, např. výroba hmoty ZDE, máš-li jiné tipy na pokusy, napiš. Výrobky vyfoť a pošli mi je (smskou, email, WhatsApp).

středa 15.4.

Na videohovor v 10 hodin si připravte MATEMATIKU pracovní sešit. Připojíte se na odkaz ZDE: https://meet.google.com/hqg-sixq-odq.

Český jazyk – vlastní jména, psaní velkých písmen

 1. učebnice str. 84/ cv. 1a) přečti si, zapiš tučně vyznačená slova krásným psacím písmem do sešitu.
 2. 84/1b) ústně,
 3. přečti si žlutý rámeček na str. 84
 4. Do sešitu cv. 85/4

Matematika – pracovní sešit str. 21,

slovní úlohy, procvičování na PC ZDE

počítání ZDE, násobení ZDE

školákov počítání do 100 ZDE

Prvouka – pracovní sešit str. 40-41

Čtení – čtení vlastní knihy alespoň 20 minut. Zapiš název a autora knihy do tabulky v Učebně Čtení

Hudební výchova – písnička Kalamajka ZDE zpívání, hra na nástroj, poslech LET ČMELÁKA

Zvíře na tento týden ČMELÁK, VOSA nebo VČELA.

úterý 14.4.

Na videohovor v 10 hodin si připravte ČJ pracovní sešit, učebnici a sešit na psaní. Odkaz ZDE: https://meet.google.com/hqg-sixq-odq.

Matematika str. 20. Nápovědy: 20/1 a 20/2 je spíš čtením s porozuměním. 20/5 – hra – příjmení doplň na str. 5. Více si řekneme na videokonferenci v 10 hodin.

ČJ – videohovor +PS str. 30/1 a 30/2

VV – zadaná práce od p. uč. Kadidlové TULIPÁN s odkazem inspirace ZDE

Zadané učivo na týden 6.4. – 13.4.

projekt PÍSNICKÁ POMLÁZKA aneb tři úkoly

Milí žáci a rodiče.

V předvelikonočním období máme pro vás změnu.

Od 6 do 13. dubna nebude výuka probíhat způsobem jako v minulých týdnech.

Tedy jako v pohádce: máš tři úkoly a potom………Velikonoční prázdninyJ!

Za úkol budete mít vybrat si a splnit alespoň tři úkoly z devíti.

Nabídka úkolů:

 1. VV – mláďata na jaře (libovolná technika, velikost A4)
 2. – kraslice, upeč  beránka, velikonoční pečení, pletení pomlázky
 3. PRVOUKA–  Velikonoce – referát na téma Křesťanský svátek Velikonoce
 4. PRVOUKA–  zjisti informace o zvířeti: BERAN
 5. ČJ – vymysli příběh s klíčovými slovy: „beránek, Velikonoce, překvapení, u potoka“
 6. Matematika – vymysli alespoň 3 zábavné příklady nebo slovní úlohy s velikonoční tématikou
 7. TV – vymysli nejméně tři cviky v přírodě, popiš je a vyfoť
 8. HV – vymysli text k velikonoční písničce
 9. AJ – slavení Velikonoc v anglicky mluvících zemích

Výrobky a výstupy vyfoť a pošli do 14.4. třídní učitelce.

( Od 14 dubna pokračuje opět zadávání úkolů a domácí vyučování.:-))

Zadané učivo na týden 30.3. – 3.4.

PÁTEK 3.4.

Český jazyk – PC procvičování, opakování 1. cvičení, 2. cvičení, 3. cvičení.

písanka, Doplňovačky

Matematika – počítání do 100 ps str. 22/3 a hra

pouze trénink – dnes bez zapsání časů: násobení 2, násobení 8

Angličtina

opakování ps str. 58, str. 59/2 – nápověda ke slovíčkům ZDE, 62/2 – nápověda ke slovíčkům ZDE

AJ písničky: od Patrika Raining Tacos text ZDE, poslech ZDE, Baa Baa Black Sheep ZDE text ZDEAngličtina

Čtení – Čtení vlastní knihy (alespoň 20 minut) nebo příběh v čítance Jak mělo jaro svátek str. 110, 111.

ČTVRTEK 2.4

Tělesná výchova

odkazy: cvičení, protahování + další cviky vlastní sestavy

Odkaz na videohovor v 10 hodin ZDE, připravte si matematiku.

Český jazyk

Čtení a psaní, čítanka str. 93, přečti a odpověz si na úkoly v modrém rámečku. Do sešitu ČJ napiš z uč. ČJ 69/10 a), b) c).

písanka, Doplňovačky, čtení vlastní knížky

Matematika

kdo nemá, dokončí str. 19

násobilka pěti a sedmi

Změř si na trenažéru alespoň dvakrát čas, za který vypočítáš násobení pěti a alespoň dvakrát násobení sedmi. násobení 5, násobení 7
Asi takto.: násobení 5 – 38 s, 35s, násobení 7 – 57 s, 45 s. Jde o to překonat sám sebe 🙂 Můžeš používat tabulku násobků v uč. na str. 17.

Výsledky zapiš do tabuky ZDE

Napište mi prosím do tabulky zase knížku, kterou čtete.

Pracovní činnosti

Zdobená svačina např.:

Kdo může, pošlete mi fotku. 🙂 Vyberete si ještě něco od Šikulů z déčka? Je tam postup na Toustový mobilní telefon 🙂

STŘEDA 1.4.

ČESKÝ JAZYK – Opakování – Vyber si cvičení a napiš ho do sešitu – uč str. 71/5 nebo 71/6, potom pokračuj v opakování v prac. sešitě a dokonči str. 20 a 21.

MATEMATIKAstr. 19 – jsou to samé chuťovky.

Nápovědy: 19/cv. 1: Pyramidy s podmínkou. Žlutá čísla v pyramidě, jsou stejná jako žlutá čísla pod pyramidou. Hledáte je tak, aby platily rovnosti v pyramidě i v příkladě. 19/2 Součet sousedních čísel: Je tam už jednička, takže tři čísla do tří může být buď 1+1+1 nebo 1+2+0. Kdyby byly všude jedničky, celkový počet všech čísel by vyšel 5. Zkuste tedy druhou možnost tak, aby vycházela v celkovém počtu 4. 19/3 Sčítací tabulka znamená, že bílá čísla, která se protnou v tabulce se sečtou. Například 17 a 13 je součet ve žlutém poli (30). 17 a 16 je v modrém poli. 17 a 12 je v zeleném poli atd. Vedlejší sčítací tabulku vymyslíš sám/sama.19/4 Doporučuji si slovní úlohu nakreslit. 19/5 Hledáte kolik dvoukorunových a pětikorunových mincí může dát 50 korun. Pro lepší porozumění je nakreslete. Hru na str. 19 vynechte. Na WhatsApp bude brzy od spolužáků větší nápověda a kontrola 🙂

PRVOUKA – Velikonoce, pracovní sešit str. 35 + bonusový úkol: Napište co nejvíce velikonočních zvyků a co nejvíce květin, které kvetou v březnu a nyní.

ČTENÍ čtení vlastní knihy (minimálně 20 minut)

HV – zpívání, poslech, kdo může, hraje na nástroj. Poslechněte si dnes písničku z klasické české pohádky Obušku z pytle ven: ZDE, další tip Wolfgang Amadeus Mozart Malá noční hudba Máte tip na nějakou jinou jarní písničku?

Zítra bude učení méně, jestli to dnes nebude stíhat, pak můžete něco přesunout na zítřek. Omlouvám se za změny. 🙂 M. R.

ÚTERÝ 31.3.

Informace o učivu najdete také na stránkách GoogleClassroom. Tam také můžete vkládat komentáře, fotky atd. Přihlašovací heslo posílám rodičům emailem nebo smskou. Uvidíme, jestli se nám to bude vůbec hodit. 🙂

Ve středu a ve čtvrtek se sejdeme na videokonferenci v 10:00 hodin. Kdo může přijde. 🙂

Český jazyk – Úprava sešitů, písmo. Připomínám k úpravě sešitů: vynechávejte celý řádek při psaní v jiný den. Napište datum, dodržujte prosím délku linky, nevejde-li se celé slovo na konec linky, pak slovo dělte. Na první linku na stránce se nepíše.

Vypracuj a přepiš do sešitu: uč. str. 71/3 a 71/4a) – 3 věty + PS str. 21/1

písanka, Doplňovačky, čtení vlastní knihy

Matematika – str. 18

Výtvarná výchova: Vyber si téma, které výtvarně zpracuješ (Namaluješ, nakreslíš nebo vymodeluješ):

 1. Můj dům
 2. Hospodářská zvířata (prase, kráva atd.)
 3. Ptáček (podle obrázku, orel, kos apod., zajímavá by byla i studie ptačího pírka tužkou)

PONDĚLÍ 30.3.

PRVOUKA – str. 48 , 49 v učebnici. Přečti si.

Vyber si na tento týden zvíře: KRÁVU, VEPŘE nebo KOZU, a zjisti o něm informace.

Angličtina

Procvičování slovíček ZDE, ZDE, ZDE, ZDE šibenice ZDE, zde

Vytvoř plánek vašeho bytu nebo domu a popiš anglicky místnosti. Vytvoř plánek tvého pokoje a popiš anglicky vybavení pokoje. Do červeného sešitu AJ nebo na papír či čtvrtku.

Pomoc se slovíčky máš ZDE a ZDE

Český jazykučebnice str. 70. Cv. 2 přepiš do sešitu.

Tajenka pracovní sešit 20/2.

Matematika

PS str. 17, procvič si násobení sedmi a osmi (můžeš i podle tabulky) ZDE a ZDE.

Nápověda cv. 2 na str. 17 a) vystřihni pole v rohu

Podobně vysřihněte pole b) u strany a c) uprostřed.

Střih na šaty pro krychli je takový, ze kterého lze sestavit celou krychli. 🙂

Zadané učivo na týden 23.3. – 27.3.

AJ písničky: od Patrika Raining Tacos text ZDE, poslech ZDE, Baa Baa Black Sheep ZDE text ZDE

PÁTEK 27.3.

Český jazyk – opakování mluvnice – ústně učebnice str. 69/9 (souznačná slova jsou slova stejného významu – značí se: // , protikladná jsou opačného významu – značí se: x) písemně uč. 12/a) i b) do sešitu, napiš jako diktát nebo přepis. 🙂

Písanka, Doplňovačky

Matematika: PS str. 16, ke cv. 3 – bude asi nutné dovysvětlení rodičů, OBVOD je počet dřívek (stran) kolem obrazce, vlastně jako PLOT KOLEM zahrádky (obrazce). OBSAH je kolik má uvnitř čtverců. Udělejte si ještě str. 10/3. Jestli to děti nepochopí, přeskočte toto cvičení. Hra se vztahuje k RODINĚ na str. 5. Více video na WhatsApp.

Angličtina – Oblíbený Dopis Gregovi – učebnice str. 45, přečti si, přelož a odpověz na otázky. Potom píšeš o Polly a o sobě, doplníš slova PS str. 56. Kontrola na WhatsApp. Můžete se pomalu připravovat na projekt na další týden – vytvořit plánek bytu, domu nebo tvého pokoje, který bude popsaný anglicky (věci, místnosti, nábytek apod.)

Procvičování slovíček ZDE, ZDE, ZDE, ZDE šibenice ZDE, zde

Čtení – Vyber si čtení z čítanky :

 1. Čtení o Křemílkovi a Vochomůrkovi – str. 102 až104
 2. nebo Čtení o jaru a úkoly – str. 105

KRÁÁÁÁÁÁSNÝÝÝÝÝÝ VÍÍÍÍÍKEND! Já už se moc těším, až vás zase uvidím ve škole!!!!!!! 🙂 M. R.

ČTVRTEK 26.3.

TV – Tipy a fotky posílej na Whats App. 🙂 Vymyslíš svou sestavu cviků? Naučíš ji zbytek rodiny?

Český jazyk – psaní slov se kupinami s ě – PS str. 19/6, 20/1 + čtení vlastní knížky nebo psaní v písance či v Doplňovačkách.

Matematikastr. 15 (poznámka ke cv. 3: podle pravítka spojuješ tečky – body. Spoj je tak, aby vznikly čtyři různé trohúhelníky, různé tvary i velikosti, může jich být více než čtyři)

(poznámka ke cv. 4 – řešení si buď nakresli, popiš ho ve větě nebo dej do tabulky. Dokážeš přijít i na jiné? Koumáci přijdnou i na to, kolik řešení by tato úloha měla :-))

Pracovní činnosti – skládačky z papíru nebo z novin. Vyfotíš svůj výrobek? Napiš tipy. Jeden na vlaštovku je např ZDE 🙂

Chodíš doma někdy na stránky déčko.cz? Napiš. 🙂

Slovíčka z angličtiny na procvičování ZDE a ZDE a ZDE

všehny starší úkoly z domácího vyučování najdete v archivu ZDESTŘEDA 25.3.

ČESKÝ JAZYK – – slova se skupinami BĚ, PĚ, VĚ, MĚ, ps str. 19/5, Opakování – do sešitu přepiš z učebnice str. 69/cv. 11.

MATEMATIKAstr. 14/1, 14/4, hra – vzdálenosti nezi stanicemi (např. A a B) změř pravítkem a číslo napiš na malou linku mezi nimi. Do tabulky se potom zapisuje vzdálenost nebo součet vzdáleností.

PRVOUKA– opakování ptáků, učebnice str. 46 a 47, zkus si zakrýt názvy a poznat ptáky podle obrázku.

ČTENÍ – čtení vlastní knihy (minimálně 20 minut)

HV – zpívání, pouštění si písniček, kdo může, hraje na nástroj. Zkuste si poslechnout skladbu A. Vivaldiho: Čvero ročních dob – JARO. Jak se vám líbí? Jaké písničky si rádi pouštíte a zpíváte. Napište na Whats App nebo pošlete emailem či smskou. Díky. M. R.

Tipy od vás: Pokáč ZDE, zazpívej si písničku Jede jede poštovký panáček , s doprovodem ZDE, noty k vytisknutí a vybarvení ZDE

ÚTERÝ 24.3.:

ČESKÝ JAZYK – slova se skupinami BĚ, PĚ, VĚ, MĚ, ps str. 18

psaní v písance, čtení vlastní knihy

MATEMATIKA – matematické hlavo-lamky 🙂 ps str. 13, cv. 1, 2, 3, 4

hru MOZKOVNA na déčku, na procvičení matematiky doporuč na WhatsAppu….

VÝTVARNÁ VÝCHOVA – malujeme a kreslíme. Téma Výlet do ZOO nebo Velikonoční kuřátko či králíček.

PONDĚLÍ 23.3.:

PRVOUKA – téma ptáci, uč. str. 46, 47. PS str. 38. Psáno psacím krásným písmem. 🙂

Najdi informace a napiš věty o zvířeti: vyber si z domácí drůbeže – KUR, HUSA, KACHNA nebo KROCAN.

ANGLIČTINA – rozšiřující slovní zásoba téma DŮM

Napiš si do červeného sešitu slovíčka z učebnice str. 44

Zkus mluvit anglicky s rodiči o obrázcích 44/2, PS str. 55

ČESKÝ JAZYK – čtení příběhu O KOČCE A PTÁČKOVI, čítanka str. 90, 91. Napiš odpovědi na čtyři otázky v modrých rámečcích do červeného sešitu. A potom buď: 1. K příběhu nakresli obrázek nebo 2. Vymysli vlastní příběh O KUŘÁTKU A PTÁČKOVI. (Napiš na papír a vlož do sešitu).

MATEMATIKA – str. 12 (cv. 1 je možné vynechat)

PROSÍM O VYPLNĚNÍ NOVÉ SDÍLENÉ TABULKY DO ÚTERÝ 24.3. Zasílám dnes emailem. Děkuji. M. R.

PÁTEK 20.3.

MATEMATIKA – procvičování hodin, násobky pěti, násobení

ZDE, pexeso ZDE čtení ciferníku ZDE, digitálních hodin ZDE

(jestli se vám neotevře ciferník – a ukáže se Nepovolený přístup, zpět!, pak dejte zpět a vyberte Ciferník a Digitál)

+ PS str. 32/5 hra, 33/4, 54/3

+ dopisování cvičení z MATEMATIKY učebnice 2. díl.

ČESKÝ JAZYK

Sloh – učebnice ČJ str. 66 – vyprávějte doma podle obrázkové osnovy.

Mluvnice učebnice ČJ str. 67 – slova se skupinami dě, tě, ně, vyslovujeme ď e – píšeme dě atd.

67/1a) hlasité čtení, b) ústně , cv. 67/2 přepiš krásně do sešitu, 68/3 písemně do sešitu.

+ psaní v písance, Doplňovačky nebo čtení vlastní knihy

ANGLIČTINA

předložky VIDEO ZDE, procvičení ZDE (židle je u stolu = next to)

místnosti VIDEO ZDE, procvičení ZDE

Prac. sešit. 54/1, 54/2 – napiš pouze sloupeček ME – já, kam jsi nakreslil např. The pear, on the table apod. Nápověda Zde

Kdo může, zahraje si s rodiči nebo sourozenci hru z učebnice str. 43. 🙂

Vyzkoušejte si test: ZDE a těžší ZDE

Harry nám pomáhá s angličtinou:

ČTVRTEK 19.3.

TV – důkladná ROZCVIČKA , s hudbou ZDE 🙂

ČJ – str. 17, cv. 5, 6, 7– slova se skupinami dě, tě, ně.

Do tajenky doplňuješ slova, kde je skupina dě, tě nebo ně. Vyber si 3 věty z tajenky a přepiš je krásně do sešitu. (červený sešit nebo s myškami). Odpoledne nebo navečer je za úkol ještě čtení vlastní knihy.

Správná cesta pro Honzu ZDE, opakování ZDE

M – násobení 8, str. 53 v ps. Ke cvičení 4 přikládám foto pokojíku. Je tvořen z pěti čtverců. Ve cvičení 4 přikresli jeden čtverec tak, aby se z tohoto střihu dal pokojík sestavit.

Matematická šifra ZDE, názorné sčítání a odčítání ZDE ZDE

PČ – vaření, prostírání nebo jiná pomoc v kuchyni 🙂

STŘEDA 18.3.

ČESKÝ JAZYK – slova se skupinami dě, tě, ně. PC procvičení ZDE

PS str. 16 plus přepiš krásným písmem do sešitu z PS 17/8 (diktát).

Čtení vlastní knížky, alespoň 30 minut.

MATEMATIKA str. 11,

 • 11/4 – do tabulky: Když husa bude 1, pak koz 5 (celkem 22 nohou), když husy 3 (3×2), pak koz (22-3×2):4 atd.

PRVOUKA – poznávání ptáků ZDE, ZDE

HUDEBNÍ VÝCHOVA – zpívání písniček, poslech nebo hra na nástroj. 🙂

ÚTERÝ 17.3.

ČESKÝ JAZYK – ps str. 13, dokončit str. 14, čtení vlastní knihy

Věty v Doplňovačkách, písanka

MATEMATIKA– str. 10/1, 10/2, 10/4

matika in – HRA

VÝTVARNÁ VÝCHOVA – od paní učitelky Kadidlové máte zadané jarní téma obrázku – libovolnou technikou (pastelky, vodovky, tempery :-))

Chystáme novou výzdobu jídelny a naše třída si má připravit obrázky PEČIVA a NÁPOJŮ. Z těchto obrázků vytvoříme koláž obchodů. Krásný den. 🙂

PONDĚLÍ 16.3.

PRVOUKA – jarní rostliny – uč. str 44, PS str. 37

PC poznávačky rostlin ZDE a ZDE a ZDE, jarní ptáčci ZDE

ANGLIČTINA – užívání předložek IN, ON, UNDER

nová slovíčka:

BEDROOM – LOŽNICE, KITCHEN – KUCHYŇ, SITTING ROOM – OBÝVACÍ POKOJ, BATHROOM – KOUPELNA

pracovní sešit 52/2, str. 53/cv. 3

PC procvičování VIDEO ZDE, Where’s the cat ? HRA

ČESKÝ JAZYK

Čtení v čítance str. 86 – Které roční období je nejkrásnější?

Najdi informace a napiš věty o zvířeti – STRAKA, KUKAČKA nebo KOS

Věty v Doplňovačkách, stránka v písance

MATEMATIKA

ps str. 54/2, 55/2, 55/3

Zadané učivo na týden do 13.3.

PÁTEK 13.3.:

ČESKÝ JAZYK

Opakování mluvnice. Krásné psaní a bez chyb.

 1. Procvičování – doplň si alespoň jedno cvičení na počítači ZDE:
 2. Pracovní sešit str. 34/6, doplň.
 3. Piš stránku v písance. Kdo nemá písanku, přepíše krásně a bez chyby cv. PS 34/6 do sešitu (s myškama nebo červeného).

MATEMATIKA

Počítání do 100. PS str. 8, hra se žlutým pozadím se vztahuje k rodině na str. 5.

Procvičování na PC – MALÁ NÁSOBILKA.

ANGLIČTINA

 1. Slovní zásoba 6. lekce – NÁBYTEK, používání předložek.

2. Učíme se předložky na PC ZDE

3. Do červeného sešitu si napiš, jak se řekne a napíše:

na stole – on the table

na posteli – on the bed

na židli – on the chair

ve skříni – in the wardrobe

v knihovně – in the bookcase

ve skříňce – in the cupboard

pod židlí – under the chair

pod postelí – under the bed

4. procvičení ZDE, video ZDE, ZDE,

5. PS str. 50/2 Přečti a vybarvi podle textu.

ČESKÝ JAZYK

Čteš svou knížku.

ČTVRTEK 12.3.:

TV – tanec nebo rozcvička 🙂

ČESKÝ JAZYK

Souhlásky uvnitř a na konci slov. PS str. 12, + krásným psacím písmem přepiš do červeného sešitu pět vět, které si vybereš ze cvičení 12/3.

Nepovinné učivo – úkoly navíc:

1. Do sešitu za pět vět nakresli obrázek s veverčákem Bedřichem.

2. Čtení vlastní knihy.

3. Nebo vyluštění věty v Doplňovačkách.

MATEMATIKA – počítání do 100, str. 7 – matematika 3.díl

nepovinné : str. 48/3 + matematika PC – MATIKA IN – otevři si KROKOVÁNÍ

PČ – domácí práce 🙂

STŘEDA 11.3. :

ČESKÝ JAZYK – čteme svou vlastní knížku.

A učíme se psát souhlásky uvnitř a na konci slov. PS str. 11

Nepovinné učivo je psáno modře: procvičování na počítači ŽABKY ZDE.

MATEMATIKA – počítání do 100, str. 6 – matematika 3.díl

nepovinné : str. 52 + matematika PC – matika in, otevři si CYKLOTRASY

Prvouka – jarní rostliny – uč. str 44, PS str. 36,37

HUDEBNÍ VÝCHOVA – zazpívat si svou oblíbenou písničku 🙂

TÝDENNÍ ÚKOL JE :

ZVÍŘE: Najdi a napiš informace o zvířeti, které tě zajímá.

ČJ – přepiš do červeného sešitu: uč. str. 65/14

M – 48/1, 48/2

AJ – PS str. 51, + čtení rozhovoru str. 41- poslechnete a naučíte se ho ZDE