Vyjádření vedení školy (aktualizace 02.05.2020)

Vážení rodiče a zákonní zástupci,
dnes byly školám rozeslány informace a manuály MŠMT pro zajištění výuky na 1 .stupni. Chceme Vás ubezpečit, že tyto materiály jsou v souladu s návrhem, který jsme Vám zaslali dne 01.05.2020, většinou pouze konkrétněji specifikují hygienické podmínky provozu školy. Není třeba se obávat výrazných změn v našem návrhu. Pokud jste email s informacemi neobdrželi, kontaktuje nás na adrese zastupce@zspisnice.info

Za vedení školy Lukáš Zvěřina