Co se učit doma

Zadané učivo na 18. – 22. 5.

pátek 22. května

Český jazyk

Čtení a psaní – čítanka str. 120 a 121.

 1. Přečti nahlas článek Semafor
 2. Odpověz si na otázku v modrém rámečku.
 3. Přečti si tři básničky. Silnice (má 4 verše), Kluci, pozor, červená! (má 12 veršů) a Za nádražím (má 6 veršů).
 4. Vyber si jednu básničku a krásným písmem ji přepiš do sešitu ČJ nebo na volný list.
 5. Pozor na tvary a velikost psacího písma. Obrázkem připomínám správné tvary. Všimla jsem si, že často píšete y bez prvního obloučku. 🙂
 6. A ještě důležitější upozornění: básně se píší po verších. Každý verš na jeden řádek. Není možné psát báseň ve větách, slova za sebou. Vyfoťte mi, jak se vám to povedlo. 🙂 Jako ukázka:

Matematika

Procvičení počítání ZDE a ZDE. Pracovní sešit 42/1, 42/4 a 42/5 – HRA

AJ

pracovní sešit 70/2, ve čtvrtek jsme opakovali přivlastňování ve videohovoru.

KRÁSNÝ VÍKEND! 🙂

čtvrtek 21. května

Angličtina dnes ve videohovoru v 9 hodin na odkazu: https://meet.google.com/hqg-sixq-odq. Připravte si všechny pomůcky k AJ a pracovní sešit matematiky.

Tělocvik – atletická rozcvička ZDE, rozcvička s cyklistou ZDE

Český jazyk

Vyjmenuj deset slovních druhů. V učebnici ČJ si na str. 82 přečti žlutý rámeček. Vymysli a napiš krásným písmem do sešitu ČJ sedm vět s předložkami podle obrázku učebnice ČJ 83/5. Napsané věty mi vyfoť a pošli, je-li to možné. 🙂 Příklad věty podle obrázku: Na zahradě pod stromem sedí zajíc.

Matematika

Pavučiny str. 35/1, 42/3 a počítání na str. 54 nebo na str. 57 – vypočítej čtyři odstavečky. 35/HRA si zkusíme společně ve videokonferenci.

Na náplni se domluvíme ve videohovoru. Tip: PUZZLE – to, které máš doma nebo online puzzle odkazy ZDE nebo ZDE.

středa 20. května

Matematika dnes ve videohovoru v 9 hodin na odkazu: https://meet.google.com/hqg-sixq-odq. Připravte si pracovní sešit M a jako dřívka pastelky nebo párátka. Poslední společné setkání v zítra v 9 hodin AJ.

Český jazyk

 1. Čtení – čtení vlastní knížky alespoň 20 minut.
 2. Slovní druhy pracovní sešit str. 27/6 – vyber z nabídky vhodná slovesa a napiš je do vět,
 3. pracovní sešit 27/7 – hledání podstatných jmen a sloves – kontrola v odkazu ZDE
 4. Doplnění vhodných předložek z nabídky a 28/3 a dokreslení obrázku.

Prvouka

Pracovní sešit str. 48 – opakování – téma Les, informace a kontrola v učebnici str. 55 – 59.

Hudební výchova

Písnička Já do lesa nepojedu ZDE a Zpívánky ZDE Na tý louce zelený ZDE Poslech hudby slavného českého skladatela Josefa Myslivečka ZDE

úterý 19. května

Český jazyk – dnes jsme si povídali o knížkách, které doma čtete, zopakovali jsme slovní druhy, podstatná jména a slovesa a cvičení v pracovním sešitě 25/5. Další setkání zítra v 9 hodin.

Matematika – hadi a pyramidy s podmínkou.

 1. PC procvičování hadi ZDE
 2. hadi s podmínkou ZDE – pro čísla v barevných rámečcích v hadovi musí platit vztah jako pod hadem.
 3. hadi s podmínkou – pracovní sešit str. 36/1
 4. pyramidy s podmínkou ps. 40/1
 5. Něco pěkného na závěr 🙂 37/1, 37/2

Hra MAPA ZDE,

Výtvarka – dnes si zkusíme kreslení podle návodů a videí. Vyberte si a výsledek mi vyfoťte a pošlete, půjde-li to. PEJSEK, MRAVENEC, ŽABKA podle Matýska, KROKODÝL podle Matýska, MIMOŇ nebo najděte jiný pěkný obrázek. 🙂

pondělí 18. května

Prvouka

V lese a u lesa – poznávání stromů ZDE a ZDE, pracovní sešit str. 47

Angličtina

 1. Poslechni si písničku k textu v učebnici na str. 56 ZDE
 2. ještě jednou příběh k učebnici str 57 ZDE.
 3. Procvičení k přivlastňování ZDE.
 4. Přečtěte si rozhovor str. 59 a zahrajte si hru na str. 59: Ptáte se: Čí je tento svetr? Whose jumper is this? It´s Polly´s. Whose t-shirt is this? It ´s Greg´s……
 5. Vybarvěte podle zadání cvičení v pracovním sešitě 70 cv. 1. ZADÁNÍ ZDE

Šibenice ZDE, slovíčka ZDE, písnička ZDE a ZDE

Český jazyk

Řekni si deset slovních druhů, dnes PC procvičování slovních druhů, podstatná jména ZDE, slovesa ZDE, předložky ZDE a všechno dohromady – třídění 🙂 ZDE

Matematika

Oddychovka v pracovním sešitě na str. 36/2, 36/3, 36/4.

Videohovor ČJ zítra v 9 hodin. Zvíře na tento týden je nějaké lesní zvíře. Můžeš si vybrat takové, o kterém jsme ještě nepsali. Například jezevec, veverka, kůrovec, liška apod.

Zadané učivo na 11. – 15. 5.

pátek 15. května

Angličtina dnes ve videohovoru slovíčka 8. lekce ZDE, písnička – učebnice str. 56 poslech zde , příběh učebnice str. 57 poslech ZDE, pracovní sešit str. 71, doplň bubliny.

Český jazyk

Vyjmenuj si slovní druhy, procvičování – hledání vhodných sloves ZDE. Pracovní sešit str. 26/5, podstatná jména procvičení ZDE, potom cvičení 28/4 v pracovním sešitě ČJ.

Matematika

Procvičování ZDE, pracovní sešit str. 34, nápověda ke cv. 2 – je třeba doplnit chybějící čísla od 1 do 60 po řádcích, potom se vybarvují násobky tří žlutě – každé třetí číslo, násobky pěti modře – každé páté číslo modře. Tam, kde se setkají vznikne zelená 🙂 Mělo by to být číslo 15, 30, 45 a 60. Věděl by někdo proč? Cvičení 1, 2 a 4 zvládnou určitě všichni. Cvičení 3 a hra je trošku oříšek. Nápověda bude na WhatsApp 🙂

ČJ – Čtení

Čtení vtipů – čítanka str. 119

čtvrtek 14. května

V matematice ve videohovoru jsme dnes zvládli opakovat násobky 9 a násobení, autobus na str. 31/1, cv. 31/2, kontrolu sčítací tabulky str. 30 a sčítací tabulku na str. 49/3.

Český jazyk – Slovní druhy

Vyjmenuj si deset slovních druhů. (uč. str. 76) Přečti si ve žlutém rámečku v učebnici na str. 80, co označují slovesa. Cvičení 81/4 doplň slovesy z nápovědy a krásným písmem přepiš do sešitu ČJ.

Tělocvik – udělej si svou rozcvičku. 🙂 Oblíbené cvičení s hudbou opět ZDE a ZDE a ZDE.

– Stavění ze své oblíbené stavebnice. Návrh domu nebo města. Povedený výtvor vyfoť a pošli mi. 🙂 Těším se. M. R.

Středa 13. května

Český jazyk dnes ve videohovoru 9:00 – 9:45 hodin.

ČJ – učíme se vyjmenovat deset slovních druhů zpaměti – učebnice str. 76, opakovali jsme mluvnici – pracovní sešit 23/1 a učili se slovesa – jsou to slova, která označují, co někdo nebo něco dělá – cvičení v pracovním sešitě 26/4.

Matematika

Procvičování ZDE a ZDE. Problémové úkoly 32/2, 32/1, 32/2 – Kontrola na WhatsAppu 🙂

Prvouka – V lese – prac. sešit str. 46 – nápověda WhatsApp

Čtení – alespoň 20 minut vlastní knihy, zapiš na Učebnu (nebo smskou nebo email nebo WhatsApp) název knihy a autora.

Hv – Poslech Má vlast ZDE

Úterý 12.května

Český jazyk

Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat a věcí. Procvičování – pracovní sešit str. 24. (Cvičení 1 – 4)

VV – kreslení nebo malování pohádky, Rumcajs, Manka, Cipísek, Krteček nebo jiná pohádka.

Matematika

Procvičování ZDE a ZDE – další příklady u papouška se posouvají červenou šipkou vpravo nahoře. 🙂 Hledání více řešení – pracovní sešit str. 32/1 – Kolika způsoby lze rozdělit např. číslo 7 tak, aby platilo, že první sčítanec je menší než druhý sčítanec. Např.: 7= 0+7, 7=1+6, 7=2+5, 7=3+4, součet 7=4+3 už by nevyhovoval zadání, takže budou možné 4 řešení. Dále cv. 32/3 a 32/4. Můžeš-li, stránku mi vyfoť a pošli nebo zkontroluj během dne podle WhatsAppu, jestli máš správně. Krásný den. M. R.

Pondělí 11. května

Zítra – v úterý 12. 5. – dopoledne se nemůže uskutečnit videohovor. Přesune se na pátek. Tento týden se můžeme vidět tedy 13.5. – v 9 hod. ČJ, 14.5. v 9 hodin bude MATEMATIKA a 15.5. v 9 hod. ANGLIČTINA. Těším se na všechny. M. R.

Zvíře na tento týden je KRTEK. Posílejte mi svoje práce o zvířatech. M. R.

ČESKÝ JAZYK

Čítanka str. 118. Přečti si celou stránku a udělej úkoly – viz HRA. Práce mi tento týden pošli.

PRVOUKA

Téma prvouky Na poli. učebnice str. 52, 53.

ANGLIČTINA

Do úterý 12. 5. posílejte domácí úkol – nakreslenou příšeru podle vlastní fantazie do sešitu AJ – MY MONSTER – a napsané nejméně tři věty, které ji popisují v angličtině. Např. This monster is fat and short. It has got two long arms and two short legs. It has got one big eye and small mouth.

Nová slovní zásoba OBLEČENÍ, ZDE, ZDE, ZDE a užívání slova TOO ve významu příliš – TOO SMALL – příliš malý, TOO LONG – příliš dlouhý, TOO SHORT – příliš krátký, TOO BIG – příliš velký.

Pracovní sešit str. 69/2, 73/2, 73/3 Poslech ZDE

Matematika

Procvičování ZDE a ZDE, Pracovní sešit str. 30/3. Sčítací tabulka – v poli, kde se setkají řádek a sloupeček je součet čísel (vždy těch v záhlaví – první řádek a první sloupec). Sčítací tabulka těžší na str. 58/2. Nápověda ZDE

Zadané učivo na 4. – 7. 5.

Čtvrtek 7. května

Angličtina a Čj a PČ ve čtvrtek ve videohovoru v 9 hodin na odkazu: https://meet.google.com/hqg-sixq-odq. Připravte si SEŠITY AJ, BÍLÝ PAPÍR A4 (linkovaný nebo bílý) a JEDEN BAREVNÝ PAPÍR. Také PSACÍ POTŘEBY, PASTELKY, PRAVÍTKO, NŮŽKY. Další setkání v úterý v 9 hodin.

Matematika – procvičovačka ZDE a ZDE, pavučiny, ps str. 30/1, počítání 30/4 a geometrie 30/5 hra,

Procvičování pavučin ještě ZDE

Český jazyk -Přečíst článek O mamince, čítanka str. 125, sloh, PČ a projekt a AJ bude zadaný ve videohovoru.

Tělocvik – cvičení s hudbou opět ZDE a ZDE a ZDE

Středa 6. května

Český jazyk

Čtení vlastní knihy alespoň 20 minut. Zapiš autora a název knihy do Učebny ČTENÍ.

Učíme se básničku zpaměti – čítanka str. 125

Slovní druhy – učíme se je vyjmenovat – viz učebnice str. 76, ústně cv. 76/2, prac. sešit 23/5

Podstatná jména – procvičení ZDE, prac. sešit 25/6

Matematika – ve videohovoru, kontrola cvičení ze str. 29, společně PS 31/3

Prvouka

zadaná z pondělka – PS str. 44, 45. Odkaz na květnové výročí konce druhé světové války Dějiny českého udatného národa ZDE

Hudební výchova

lidové písně ZDE a ZDE, z tvorby Svěrák – Uhlíř: operka ZDE, Maminčin perník ZDE

Úterý 5. května

Matematika – procvičení LUŠTĚNKA ZDE , násobilka ZDE, Hledáme všechna řešení u slovní úlohy – PS str. 29/4, 29/4, digitální tvary číslic 29 /5 – HRA

Logické hry na déčku, např. Bankovi 🙂

ČJ – Trénujeme paměť. Učíme se nazpaměť slovní druhy – viz učebnice str. 76 a básničku z čítanky str. 125 Srdce pro maminku, PS 23/3, 23/4

Výtvarná výchova

Co namalovat nebo vyrobit mamince ke svátku matek? Co by ji udělalo radost? Navrhněte, namalujte, vyrobte. Pošlete inspiraci na WhatsApp. Nápady ZDE, ZDE nebo ZDE.

Pondělí 4. května

Český jazyk

Psaní velkých písmen – učili jsme se, že velké písmeno se píše ve jménech a názvech. Vyber správné písmeno a přepiš krásným písmem do sešitu z učebnice str. 87/5, Zopakuj si, jak toto učivo ovládáš v krátkém testíku v pracovním sešitu na str. 33. Až napíšeš, zkontroluj ZDE

Prvouka

Zadání na tento týden je PS str. 44, 45. (Téma Na poli a Svátek matek)

Angličtina

Opakování 7. lekce – pracovní sešit str. 68, testík na porozumění ZDE nebo elektronický ZDE. Kdo může, test vytiskne, vyplní a pošle mi na email nebo WhatsApp. V papírové podobě bude zítra 5. 5. k vyzvednutí ve škole.

Matematika

Krokování – prac. sešit str. 29/1, výstaviště 29/2, souměrnost 29/3 – rozděl na stejné poloviny a jednu vybarvi modře, druhou zeleně, LUŠTĚNKA ZDE

Videohovory bychom kvůli čvrtým a pátým třídám, se kterými jsme se časově kryli, přesunuli na 9 hodinu. Je-li to problém, napište mi. Tento týden bude tedy v úterý v 9 hodin ČJ, ve středu v 9 hodin M a ve čtvrtek v 9 hodin AJ.

Zvíře na tento týden je oblíbené zvíře tvé maminky. Zjisti, jaké zvíře to je, a pokus se o něm napsat nebo zjistit nějaké informace.

Starší příspěvky v archivu ZDE