Vyhlášení zápisu k letnímu provozu ŠD v ZŠ s RVJ v Písnici

Od středy 1. 7. 2020 do pátku 10. 7. 2020 v době od 8:00 – 16:00 hodin bude probíhat na ZŠ s RVJ v Písnici letní provoz školní družiny pro žáky 1.– 5. ročníku ZŠ s RVJ v Písnici a  ZŠ Meteorologická.

Letní provoz od pondělí 24.8. 2020 do pondělí 31.8. 2020 bude probíhat v ZŠ Meteorologická i pro žáky 1.– 5. ročníku ZŠ s RVJ v Písnici. Více informací naleznete na stránkách www.zsmeteo.cz.

Cena za školní družinu činí 210,-Kč.

Školní družina bude v provozu pro žáky, kteří se samostatně přihlásí k tomuto letnímu provozu (nezávisle na docházce do školní družiny v průběhu školního roku).

Přihlášky do školní družiny je nutné odevzdat do úterý 16. 6. 2020.

Školní jídelna ZŠ s RVJ v Písnici i v ZŠ Meteorologická bude v provozu.

Účast žáků na letním provozu školy je podmíněna vyplněním a odevzdáním zápisního lístku – přihlášky k letnímu provozu, úhradou školného a stravného na dané období.

Platba za školní družinu bude provedena na účet ZŠ s RVJ v Písnici, variabilní symbol Vám bude zaslán na kontaktní email po obdržení zápisního lístku – přihlášky. V případě neuhrazené platby do 25.6.  2020 bude přihláška neplatná.

Od 15. 5. 2020 budou zápisní lístky – přihlášky pro zájemce k vyzvednutí na recepci ZŠ Meteorologická a ve vestibulu, na nástěnce ZŠ s RVJ nebo budou ke stažení na webu ZŠ Meteorologická ve složce družina a v aktualitách ( www.zsmeteo.cz ) nebo na webu ZŠ s RVJ v Písnici ve formulářích .

Přihlášky škola přijímá od 15.5. 2020

  • osobně ve škole v době od 8,00  hodin do 16,00  hodin v  ZŠ s RVJ v Písnici
  • je možné vhodit i do poštovní schránky u hlavního vchodu do školy s označením “ Letní provoz ŠD“
  • elektronicky na kontaktní email: marie.staflova@zspisnice.info
  • datovou schránkou: d5zcu78

V Praze 5.5. 2020

                    ředitelka školy, Mgr. Blanka Chýlová v.r.