Informace ŠD

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

vzhledem k tomu, že již do konce školního roku nebude pobyt ve škole v odpoledních hodinách pokládán za školní družinu v pravém slova smyslu, nebude se platit školné. Prosím o zrušení trvalého příkazu. Těm, co tak již učinili, děkuji. Více informací obdržíte v emailu.

Děkuji, M. Štaflová