Domácí škola 20. 5.

Milí třeťáci,

Dnes bude VK, v obvyklých časech (11.00 Červení, 11.30 Modří + přestávky).

STŘEDA 20. 5.

Dnes je Učítelka nepovinná. Na programu je prvouka Čím se živí živočichové, tuto látku máme ale již za sebou, takže můžete využít pro opakování. Nebo si pustit video na toto téma o rozmanitosti přírody, trvá 7 min. a dozvíte se v něm zkráceně to, co v dnešní Učítelce.

ČESKÝ JAZYK

1) Věta jednoduchá. Uč. str. 195/ ústně celou stránku. Přečti si hlavně poučky v obou žlutých obdélnících. Prohlédni si, jak se skladební dvojice graficky znázorňují (všimni si, že ZSD se značí dvojitě nahoře, ostatní dvojice jen jednoduchou čarou a dole)

2) Písemně: do ŠS napiš z učeb. str. 194/10, 11 – každou větu piš na zvláštní řádek. Pravítkem pak označ svorkou zákl. skladeb. dvojici=ZSD). Věty na řádky piš objeden řádek, aby se ti tam vešly ty svorky. Ve cv. 10 věty i vymýšlíš, ve cv. 11 věty jen obřádek opisuješ a svorkami označuješ ZSD nahoře dvojitě + ostatní skladeb. dvojice jednoduchou čarou dole. Sešit si pak připrav na dnešní VK.

3) Prohlédni si video, které vysvětluje ZSD (podmět a přísudek).

MATEMATIKA

1) Číselný výraz a schody: procvičování, PS str. 30/ cv. 3.

2) JEHLAN: Učeb. str. 84/1 – ústně (prohlédni si a přečti o jehlanu, vymodelovat z papíru můžeš dobrovolně). Potom si ověř, zda jsi pochopil, co je jehlan v PS str. 31/cv. 1 (vybarvuješ pastelkami dle zadání a napíšeš, kde ho můžeš vidět).

3) Pracuješ do ŠS, pak ofotíš a pošleš jako přílohu e-mailu: Učeb. str. 84/cv. 5 – slovní úloha, nezapomeň na slovní odpověď.

4) STOVKOVÁ TABULKA: Vem si k ruce stovkovou tabulku, bez ní úkol nejde vyřešit. Pod slovní úlohu v sešitě vyřešíš z učeb. str. 83/cv. 3 – do ŠS, řešení bude na společné fotce se slovní úlohou. Pozor – nepoužívej k výpočtu kalkulačku používej jen svoji hlavu, nebo tužku a papír!

ANGLIČTINA

1) Končíme 7. lekci. Proto budeme opakovat, co jsme se v ní naučili. Testík lekce: PS str. 68/ celá stránka. Vyplň test a ohodnoť se, jak se Ti vedlo.

2)  Vypracuj si TEST 1 a potom TEST 2 (překlikáváš na záložky úkol 1 a úkol 2) a nech si je počítačem zkontrolovat. Opakuj si testy tak často, dokud neodpovíš správně.

TŘÍDNICKÁ HODINA

Co máme ze dneška – shrnutí: Pošleš jeden e-mail, v nadpisu (předmětu) bude Úkoly z 20.5., přiložíš jednu přílohu – úlohy z M, uč. 83/3+84/5. Kam posíláš: Všechny holky paní uč. Olze, Červení kluci asistentce Renatě, Modří kluci asistentce Petře.

Na viděnou na dnešní VK. Připrav si na ni učebnici ČJ a ŠS ČJ s připravenými cvičeními ke kontrole.