Domácí škola 21. 5.

Milí třeťáci,

Dnes nebude VK, začínáš Učítelkou.

ČTVRTEK 21. 5.

Dnes je Učítelka povinná. Na programu je ČJ – aktivní naslouchání, porozumění textu mají v Učítelce většinou velmi hezky připravenou. Tak se můžeš těšit.

ČESKÝ JAZYK

1) Věta jednoduchá. Procvičování: PS str. 51/ cv. 1, 2 a str. 52/4 podle uvedeného zadání.

2) Fotku posíláš: do ŠS napiš z učeb. str. 196/13 POZOR nepíšeš to podle zadání, ale kreslíš graficky větný rozbor = každou větu přepiš na zvláštní řádek. Pravítkem pak označ dvojitou svorkou zákl. skladeb. dvojici=ZSD (nahoru) a ostatní skladební dvojice jednoduchou svorkou (dolu). Tak, jak jsme si to vysvětlovali a ukazovali na VK. Věty na řádky piš objeden řádek, aby se ti tam vešly ty svorky. Celé cvičení pak vyfotíš a pošleš v příloze e-mailu.

3) Ústně: uč. str. 196/cv. 14 zkus si vše ze zadání říct ústně.

MATEMATIKA

1) Opakování Indického násobení a písemného sčítání: PS str. 31/cv. 2, 3. Obě cvičení vyřeš bez pomoci kalkulačky, potom si vezmi kalkulačku k ruce a zkontroluj si všechny příklady. Připomeň si, že pís. sčítání tří čísel (sčítanců) se dělá stejně jako dvou, nezapomeň sčítat jednotlivé cifry směrem odprava do leva a držet si prst za desítky, které musíš ještě přičíst při následujícím sčítání cifer.

2) KUŽEL: Učeb. str. 85/1 – ústně (prohlédni si a přečti o kuželu). Potom si ověř, zda jsi pochopil/a, co je kužel v PS str. 32/cv. 1 (vybarvuješ pastelkami dle zadání). Nakonec si zahraj hru sova PS 32/2 – zkoušej vymyslet další hádanky a napiš je na připravené řádky. POZOR – odpovědi na zadané dvě otázky ve hře sova napiš do těla e-mailu (stačí napsat tato dvě slova, nemusíš celou větou, bude to některé těleso z nákresu nad hrou).

4) Nakonec si písemné sčítání procvičíš i ZDE nebo ZDE. Vyber si jedny z obou nabízených stránek, které se Ti více líbí a procvičuj.

PRVOUKA

1) Stavba těla: učeb. str 66/pročti si celou stránku a zkus pojmenovat na obrázku části těla, na které ukazují šipky.

2) Zábavnou formou si ověř, jak pečlivě jsi četl/a – vyplňuješ čtyřsměrku a křížovku v PS str. 52/ cv. 1 a PS str. 53/ cv. 1 (dole) – obě cvičení podle uvedeného zadání.

3) Procvičování základních pojmů o lidském těle: pro zábavu si zkus rébusy ve cvičení 1 a cvičení 2.

TŘÍDNICKÁ HODINA

Co máme ze dneška odevzdávat? Shrnutí: Pošleš jeden e-mail, v nadpisu (předmětu) bude Úkoly z 21.5., přiložíš jednu fotku jako přílohu – úlohu z ČJ, grafický rozbor vět. Do těla e-mailu napíšeš dvě slova, která jsou odpovědí na M (hra sova). Kam posíláš: Všechny holky paní uč. Olze, Červení kluci asistentce Renatě, Modří kluci asistentce Petře.