Jak to bude od 25.5.

Milí druháci a rodiče.

Od pondělí 25.května se dělíme na dvě party.

domácí skupina DRUHÁKŮ:

 • Bude pokračovat v distančním vzdělávání, vypracováváním úkolů zadaných na stránkách třídy jako doposud.
 • Sejdeme se ve videohovoru ve středu 27. 5. od 9 hodin.
 • Mohou si dojít nebo někoho poslat pro své pomůcky do školy od 25.5.
 • Budou vracet klíčky od skříňky od 25. 5. ve vestibulu školy do krabice.
 • Učebnice se budou vracet po 22. červnu.

a školní skupina DRUHÁCI

 • Ráno čekají v určený čas 7:40 hodin v altánu u školy na vyzvednutí.
 • Omlouvání nepřítomnosti panu učiteli Kokšalovi smskou na mob. telefon.
 • V učebně druhé třídy s nimi bude pan učitel Kokšal, a paní asistentky.
 • Mají přesné pokyny k provozu na přihlášce do školní skupiny.
 • Obědvají v době od 11:15 – do 11:45 hodin. Odcházejí v rodiči určený čas uvedený na přihlášce, nejpozději ve 13 hodin.
 • Pozdější příchod nebo jiné aktuální změny prosíme písemně.
 • Přezůvky si nosí denně domů. Nepoužívají šatní skříňky, vrací klíčky od skříňky.
 • Do školy si první den po květnovém otevření přinesou pomůcky, které si nechávají po celou dobu školní docházky tohoto školního roku ve třídě na určeném místě. Jsou to tyto pomůcky: 1) ŽK, 2) sešity ČJ (s myškama, červený i fialový – ty, které nejsou zkontrolované), 3) pracovní sešit ČJ 2. díl, 4)učebnice ČJ, 5)čítanka, 6)VLASTNÍ KNÍŽKA, 7)pracovní sešit MATEMATIKA 3. díl, 8)pracovní sešit AJ, 9)učebnice AJ, 10) červený sešit na AJ, 11)prac. sešit PRVOUKY, 12) učebnice PRVOUKY, 13) psací potřeby a pastelky, 14) možno přinést i vypracované úkoly o zvířatech. Je možné to pobrat v pondělí a v úterý (po – věci na M a ČJ, út – zbytek)
 • Domácí úkoly nebudou. Je ale možné pokračovat na úkolech o zvířatech.

Tak, a tady je namístě vás pochválit, že jste došli až sem a dozvíte se to nejdůležitější 🙂 A sice ZMĚNU ROZVRHU 🙂

PONDĚLÍ – ČJ – M- PRV – VV

ÚTERÝ – M – ČJ – AJ – PČ

STŘEDA – ČJ – M- PRV- HV

ČTVRTEK – M- ČJ – AJ- TV

PÁTEK – ČJ – M- ČTENÍ – VV

Kdyby nebylo něco jasné, neváhejte mi kdykoli zavolat. S nezdolným optimismem vaše učitelka Milena Rážová