Domácí škola 22. 5.

Milí třeťáci,

Dnes bude VK, v obvyklých časech (11.00 Červení, 11.30 Modří + přestávky). Od příštího týdne již budou VK v pravidelném režimu, každé Út + Čt o něco dříve než jste byli zvyklí, vysvětlíme si to na dnešní VK.

PÁTEK 22. 5.

Dnes je Učítelka nepovinná, jen doporučená. Na programu je M – řešení slovních úloh. O systému sledování Učítelky od příštího týdne se pobavíme na dnešní VK. Již nebude uváděná na těchto stránkách, ale doporučené vybrané díly budou vědět vaši rodiče, kde je možno si je pustit.

ČESKÝ JAZYK

Věta jednod.: 1) uč.196/15  2)uč.197/16 3) PS52/3 4)PS53/5.

1) Uč. 196/15: Podle zadání píšeš do ŠS, každou větu rozvineš alespoň jedním slovem a napíšeš ji na zvláštní řádek. Další větu píšeš obřádek. Nakonec pravítkem nakreslíš svorky, které označují všechny skladební dvojice (ZSD nahoře, ostatní dole). Celé vypracované cvičení ofotíš a pošleš v příloze e-mailu.

2) Uč. 197/16 je DDÚ (=dobrovolný domácí úkol). Tuto hru můžeš hrát se svým sourozencem, babičkou či rodičem 🙂

3) PS str. 52/3 řešíš podle zadání. Kdo si nepamatuje ze 2. třídy, jak se píše vzorec souvětí, připraví si tuto otázku na VK.

4) PS str. 53/5 vypracuješ podle zadání + posíláš odpověď do těla e-mailu, kolik chyb bylo u každého žáka (např. 1.žák = 8 ch., apod.)

MATEMATIKA

Číselný výraz a schody: 1)uč.85/2 2)uč.85/3 3)PS 33/3.

1) Uč. 85/2 – podle zadání vypracuj do ŠS, nezapomeň napsat obě varianty = jak šipkový zápis, tak číselný zápis. Vyřeš první rovnici šipkami i čísly, pak vynech řádek a vyřeš druhou rovnici šipkami i čísly. Celé cvičení spolu s tím následujícím ofotíš a pošleš v příloze e-mailu.

2) Uč. 85/3 přepiš do ŠS s doplněným číslem ve žlutém poli, pod to na řádku napiš řešení schody a šipkami, pak vždy vynech řádek a dej se do druhé rovnice, vynech řádek a třetí rovnice (oba zápisy čísly i šipkami!). Vyfocené pošli spolu se cvičením 2 (cv. 2 i 3 ze sešitu se jistě vejde do jedné fotky).

3) PS 33/3 – Vypočítej z hlavy, potom si výsledky můžeš zkontrolovat na kalkulačce. Nezapomínej odečítáš stovky od stovek, pak desítky od desítek a nakonec vyřešíš jednotky.

Prvouka

Stavba lids. těla: 1) PS 52/2 2) PS 53/4 3) aplikace cv.1+2

1) PS 52/2 řešíš podle zadání v PS, nezapomeň si vyplnit tajenku.

2) PS 53/4 řešíš podle zadání v PS, k číslům na linky píšeš, jaký stupeň vývoje je první, a který následuje. Na závěr vyjmenuj na linky společné a různé znaky člověka proti živočichům.

3) Vypracuj si CVIČENÍ 1 a potom CVIČENÍ 2.

TŘÍDNICKÁ HODINA

Co máme ze dneška odevzdávat? Shrnutí:  Pošleš jeden e-mail, v nadpisu (předmětu) bude Úkoly z 22.5., přiložíš dvě fotky jako přílohu – úlohu z ČJ 196/15, grafický rozbor vět s rozvitím tvého slova + M uč. 85/2,3. Do těla e-mailu napíšeš tři čísla = počet chyb 1.,2. a 3. žáka z čj-PS 53/5. Kam posíláš: Všechny holky paní uč. Olze, Červení kluci asistentce Renatě, Modří kluci asistentce Petře.

Na viděnou na dnešní VK. Připrav si na ni učebnici ČJ a PS ČJ + učebnici M. V odpoledních hodinách pošlu mamince/tátovi sdílenou tabulku k vyhodnocení tvé práce za tento týden. Užij si hezký víkend!