Opakování se skřítkem č. 3 – slovní druhy

Pracovní sešit str. 29

1.a)

2.a)

3.b)

4.a)

5.a)

6.b)

7.b)

Sečtěte body a nakreslete skřítka.