Pracovní sešity – platba

Informace z 5.6.2020:

Již jsme objednali pracovní sešity do třetí třídy. Na tyto platby použijeme peníze z třídního fondu, chybí nám však na každého žáka  150,- Kč. Uhraďte prosím do konce června tuto částku na účet ZŠ  

číslo účtu: 2500621187/2010

Částka: 150,- Kč

Variabilní symbol: je číslo žáka ( v žákovské knížce )
Specifický symbol: nevyplněn
Zpráva pro příjemce: 2. tř.- TF2