Finále 2 třídy

PLÁN NA červen 2020 pro druhou třídu:

Do 12.6. se učíme podle rozvrhu po předmětech

Dále:

pondělí 15. června – DEN ANGLIČTINY v 9 hodin videohovor

úterý 16. června – DEN PRVOUKYV 10 hodin videohovor – konzultace – věty o zvířatech

středa 17. června – DEN V LESE – výšlap do Kunratického lesa

čtvrtek 18. června – DEN MATEMATIKY – poslední videohovor v 9 hodin – pracovní sešit str. 60, 61

pátek 19. června – DEN ČESKÉHO JAZYKA a čtení

pondělí 22. června – odevzdávání učebnic (AJ, ČJ, ČÍTANKA, PRVOUKA) a klíčků

úterý 23. června – odnášení portfolií a výkresů

24. – 29. června – třídnické práce

30. června rozdávání vysvědčení