Domácí škola Čt 18. 6.

Milí třeťáci,

Dnes se sejdeme na společné slavnostní závěrečné Červeno-Modré konferenci od 10.00. Dnes i zítra bude úkolů méně, ukončili jsme již klasifikaci druhého pololetí a příští týden budete pracovat na práci projektového týdne. Postupně se budeme setkávat na konzultačních hodinách (ty budou denně od 10 do 11 hodin pro objednané pětice až šestice žáků).

ČESKÝ JAZYK

Čtení – připravuj si čtenářský deník

1) Čtení – jak jsme o tom mluvili na VK, bude třeba mít v září minimálně dvě knížky ve čtenářském deníku, zpracované podle listu zadání, které máte ještě ze školy. Pracujte tedy dnes na čtení své knížky.

MATEMATIKA

Děda Lesoň, krokování, sl. úlohy: 1) PS str. 44/2, 3 2) PS str. 45/4, 5, 6    2) Učeb. 105/3+Uč. 105/4 do ŠS.

1) PS 44/2, 3 – do šedých polí doplníš pouze jednu nebo pouze dvě šipky. Šipky budou vždy v jednom poli stejně orientované = mít stejný směr.

2) PS 45/4, 5, 6. Opakování Dědy Lesoně, vyplníš pouze jedno růžové pole tam, kam má přijít jedno zvířátko na pomoc. Opakování násobilkový obdélník – čísla uprostřed jsou součinem (výsledkem násobení) obou krajních čísel v rozích. Opakování pavučinky, každá šipka má svou hodnotu, uhádni nejprve jakou má ta tečkovaná, pak dopočítej celou pavučinu.

3) Uč. 105/ 3, 4 – druhá úloha je jednoduchá, ta nepotřebuje nápovědu. U první úlohy nezapomeň, kolik kol má auto a kolik kol má motorka.

ANGLIČTINA

9.l. Days and activities (min. čas): 1) PS str. 83 – poslech cv.2+doplnění cv.3   2) PS str. 84 – poslech cv.1+doplnění cv.2 3) Písnička

1)PS str. 83 – poslech cv.2+doplnění cv.3: Trénuj poslech aktivit, které dívka dělá a spojuj čarou k příslušnému dni, pak vyplň cv.3 podle toho, co sis z poslechu určil/a na který den.

2) PS str. 84 – poslech cv.1+doplnění cv.2: Trénuj poslech, co dělá která sestra a vyplňuj do bílých čtverečků písmenka podle toho, zda to dělá Annie (A), Bella (B), či Cathy (C). Podle poslouchaného doplň na řádky věty v minulém čase ve cv. 2.

3) Uč. str.66 – písnička, zazpívej si písničku pro zábavu – už ji umíš, společně s nahrávkou v aplikaci.

TŘÍDNICKÁ HODINA

Co máme ze dneška odevzdávat? Nic. Chystáš si na VK vyplněný úkol v učeb. str. 98/cv. 2, pero a papír na poznámky (budeme si říkat hodně o organizaci závěru škol. roku). Můžeš si udělat slavnostní vystrojení na dnešní poslední VK (čepičku, malba na obličej- pozor barvy jenom k tomu určené, atd.). Těším se na Vás všechny v 10,oo hod.

Úkol pro Tebe! = Zeptej se rodičů:

Zeptej se mamky/taťky, zda má uhrazeny platby vybírané do konce škol. roku (TF 900,- Kč + někdo měl ještě jiné pohledávky, viz e-mail od paní učitelky před 14 dny).