Domácí škola Pá 19. 6.

Milí třeťáci,

Včera jsme měli krásnou slavnostní závěrečnou VK. Dnes již jen pracujete na dnešních úkolech a osobně se s Vámi uvidím postupně příští týden.

ČESKÝ JAZYK

Čtení – připravuj si čtenářský deník

1) Čtení – jak jsme o tom mluvili na VK, bude třeba mít v září minimálně dvě knížky ve čtenářském deníku, zpracované podle listu zadání, které máte ještě ze školy. Pracujte tedy i dnes na čtení své knížky.

MATEMATIKA

M ve znamení prázdnin: Prázdninové cestování = PS str. 47-48

1)PS str. 47-48, postupuj přesně podle zadání v PS, cvičení musíš plnit postupně, nepřeskakovat, protože na sebe navazují. Zábavné prázdninové cvičení Tě postupně procvičí v různých oborech matematiky.

2) Pokud budeš mít čas v projektovém týdnu, můžeš si vypočítat všechna zbývající cvičení v PS, která jsi zatím nepočítal/a.

PRVOUKA

Závěrečné opakování: 1) PS str. 61-62 2) Test: PS str.63-64

1)PS str. 61 – 62: Vyplňuješ všechna cvičení této dvojstránky, jde o závěrečné opakování, každé cvičení z jiného soudku, tak si ověř, co si pamatuješ z prvouky 3. ročníku.

2) PS str. 63 – 64: Udělej si závěrečný test, stačí jen kroužkovat správnou odpověď ze dvou nabízených. Na konzultačkách se dozvíš klíč správných odpovědí, abys zjistil/a, jak jsi byl/a v testu úspěšný/á.

TŘÍDNICKÁ HODINA

Včera večer jsem poslala všem rodičům e-mail s důležitými informacemi, společně si s rodičem sedni a důkladně si informace projdi, popř. vysvětli mamce/taťkovi podrobnosti, které ses o závěru roku dozvěděl/a na včerejší VK. Nejdůležitější materiály jsou zde ke stažení: čestné prohlášení (budeš potřebovat Ty i mamka při vstupu do budovy školy, organizace konce šk. roku ve 3. tř. (od teď až do konce roku), projektový týden (22. – 26. 6.)

Co je důležité řešit hned dnes popř. přes víkend?

1. Vygumovat, slepit a dát do pořádku učebnice, sundat z nich obaly a všechny učebnice, které nejsou, podepsat.

2. Domluvit se s kamarádem, s kým půjdu na konzultační hodinu a zapsat se do tabulky.

3. Rozmyslet si práci, kterou budu dělat příští týden a připravit si materiál na práci v projektovém týdnu. Zjistíš tak, co ti chybí a to můžeš získat ve škole při své konzultačním hodině (čtvrtky, barevné papíry,…)

Přeji krásný víkend a příště už na viděnou osobně 🙂 🙂 🙂