Poslední dny školy ve 3. třídě

Po dlouhé odluce jsme se konečně viděli osobně. Na konzultační dny v minulém týdnu přišli téměř všichni. Bylo to milé pro všechny.

Projekt Zdravý životní styl – některé aktivity našich třeťáků k nahlédnutí ZDE.

Poslední den – úterý 30. 6. – se sejdeme před hlavním vchodem v 7.50 h. Všichni, kdo nepřišli na pondělní Den třídních skupin, budou mít připravený papír Čestné prohlášení + úplně všichni desky na vysvědčení. U vchodu paní asistentka změří všem teplotu a pošlou žáky do třídy, kde se bude rozdávat vysvědčení. Na prázdniny se rozejdeme mezi 8.45-9.00 hod. Kdo se nebude moct účastnit rozdávání vysvědčení v úterý (ani mu ho nikdo nevyzvedne), bude si ho moci vyzvednout o prázdninách do 10.7. mezi 8.00 – 15.00 h. Nejlépe se předem domluvit na telefonu 603 182 296.

Mnohým z Vás končí platnost Zdravotní způsobilosti dítěte, kterou budeme potřebovat mít platnou již na první lekci plavání 4. 9. Do e-mailu Vám napíšu, koho se to týká. Je třeba potvrzení o způsobilosti zajistit u svého lékaře během prázdnin.