Distanč. výuka čtvrťáků II.pololetí 20/21

Kmenová učebna (kde učí pí uč. Kretíková, p.uč. Kokšál) – Z D E

Učebna jazyků (kde učí pí uč. Tichá, pí uč. Holanová, AP) – Z D E

V kmenové učebně se učíme ČJ, M, Pří, Vla, v učebně jazyků se učíme AJ, NJ, popř. v malých skupinkách si dovysvětlujeme látku s asistentkami pedagoga. Dodržujeme pravidla práce ve všech učebnách.