Program výchov do 30.4.

Výtvarná výchova: Dobrovolné výzvy odevzdáváte pí uč. L. Červené.

Výzva II. Výzva III. Nová výzva pro poslední dubnový týden Výzva IV.

Od 19. 4. již budeme všechny výchovy plnit prezenčně – budou zahrnuty v rozvrhu prezenční výuky ve škole.