Aktuální učivo ve 4. třídě

Č E S K Ý jazyk

Všechny pracovní listy kromě PL Motýl. PL 8 i PL str. 65 hotov a zkontrolován. Kapitola Věta a souvětí Hotovo v učebnici vše po str. 166/ cv. 3 a) i b). V pátek jsme mohutně procvičovali Nevyjádřený podmět a Několikanásobný podmět. Na distanční výuce příští týden zopakujeme vše, co známe o shodě přísudku s podmětem a problematiku procvičíme (i v nových PL).

PL z ČJ i AJ jsou všem rozdány v nových deskách – prosím připravte si je na distančku denně k počítači. Staré PL již všichni odevzdali (kromě žáků z domácího vzdělávání), stejně tak i sešity z M-Geo, máte je zkontrolované a připomínkované – všímejte si poznámek ode mne v sešitě u hodnocení, ať se stejné chyby neopakují.

M A T E M A T I K A

PS po str. 24 vše vyplněné. Geometrické úlohy (cv. 13,6,7) jsme rýsovali v úterý. Str. 23/2, 3, 4 bylo zadáno na pátek za DÚ.

Geo: Rovnoběžníky – všechny úlohy z PL-GEO jsou hotové po PL str. 4/ cv. 3. Poslední cvičení 4, 5, 6 nebudeme společně dělat, kdo chce, může si zkusit vypracovat dobrovolně do SGeo.

POZOR: Mnoho dětí dnes nemělo DÚ v PS str. 23, cv. 2, 3, 4 – kdo neměl, prosím přes víkend dopracovat – budeme ho kontrolovat v pondělí na distančce.

A N G L I C K Ý jazyk

Pracovní sešit: strany 48, 49 – všechna cvičení mi vypracovaná zašlete do pondělí 10. 5. do 08:00 na školní e-mail.

Učebnice: str. 58, 59.

N Ě M E C K Ý jazyk

Celý přehled učiva do 23.4. máte ZDE.

V úterý 4.5. píšeme opakovací test z nj ( lekce 5.-8.), příprava: opakovat společně vypracované stránky 39,40 v PS dopis – učebnice str. 29 – stále opakovat –  přečíst, umět přeložit……..velmi podobný dopis bude součástí testu! – test napsán, kdo ho nepsal, napíše si příští/přespříští týden.

N A U K O V É předměty – přírodověda, vlastivěda

ZEM: Práce s mapou. PŘÍ: Ekologické téma péče o přírodu. V pátek prověrka z DĚJ proběhla. Výpisky na oboje viz ZDE. Ve sdíleném dokumentu společném pro všechny s názvem Výpisky – přístup je nutný z Vašeho školního účtu.

V Ý C H O V Y a jiné

Na VV je vyhlášená dobrovolná VÝZVA IV. a VÝZVA V. s odevzdáním pí uč. L. Červené.

Přeji hezký víkend:))