bezpečnostní pravidla konání třídních schůzek

Vzhledem k platným opatřením platí následující pravidla

konání třídních schůzek – 10.6.2021 (začátek v 17:30 hodin)

Doporučujeme také účast maximálně jednoho zákonného zástupce ke každému žáku.

  • každá osoba musí mít nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor třídy FFP2, KN95 nebo N 95,
  • osoby jsou usazené tak, aby dodržovaly dostatečnou vzdálenost,
  • každá osoba se při příchodu musí prokázat negativním antigenním či PCR testem (stačí forma čestného prohlášení o samotestu), certifikátem Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování nebo laboratorním potvrzením o prodělané nemoci covid-19