Změna plateb za školné a stravné

Vážení rodiče,  

od 1.9.2021 zvyšujeme platby za školné  a stravné.

ŠKOLNÉ  VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Od 1. 9. 2021 zvyšujeme měsíční  platbu za ŠD z 210 Kč na 250 Kč.  

Platba za 1. období  od   09-12/2021 je  1 000,- Kč.

Platba za 2. období   od  01-06/2021 je  1 500,- Kč.

STRAVNÉ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Cena oběda se stanovuje s ohledem na úpravy cen potravin.  Od 1. 9. 2021 se řídí finančními limity na nákup potravin podle vyhlášky MŠMT  272/2021 ze dne  14. 7. 2021, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Žáci jsou zařazování do kategorie strávníků podle data narození. Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku dle bodu 1 až 3.

1. věková skupina:  7-10 let

2. věková skupina: 11-14 let

3. věková skupina 15 a více let

Žáci, kteří dosáhnou ve  školním roce  /1.9.-31.8./ 11 let, budou patřit do 2. věkové skupiny.

Strávníci: 7-10 let              34,- Kč trvalá platba    22x   záloha    750,-

Strávníci:  11-14 let           36,- Kč  trvalá platba   22x   záloha     750,-

Strávníci:  15 a více let      38,-Kč  trvalá platba    22x   záloha     830,-

Cizí strávníci:                      72,- Kč trvalá platba    22x   záloha  1 500,-

Děkujeme za pochopení