Nová Informatika

Vážení rodiče i příznivci naší školy,

v současné době prochází výuka informatiky na všech základních školách rozsáhlou změnou, aby byla schopná připravit Vaše děti na výzvy 21. století.

Na naší škole s touto změnou již nějaký čas počítáme a proto do výuky nová témata, tykající se rozvoje Informatického myšlení, zařazujeme průběžně

V letošním roce budeme v předmětu Informatika vyučovat některé oblasti z robotiky, algoritmizace a programování. Součástí samozřejmě zůstanou základy ovládání počítače i využívání kancelářských aplikací a sdílených služeb. Důraz také klademe na otázky bezpečností a prevencí závislosti v digitálním světě.

Vaše děti se tak setkají s programovacím prostředím Scratch, stavebnicí SAMlabs a vyzkouší si práci s LEGOroboty.

Jako škola se určitě zúčastníme soutěže Bobřík informatiky a také k nám zavítají odborníci na různá témata, se kterými se děti mohou v 21. století setkat.