Zítřejší vycházka k hasičům…

Zítra 10.12. v rámci vycházky (od 14 do 15 hodin) půjdeme s dětmi do místní hasičárny na přednášku o práci hasičů a ukázku hasičské techniky.