Výsledku Zápisu do 1. třídy pro školní rok 2022-2023

Budoucí prvňáci při zápisu

Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout v ředitelně školy nebo vám bude předáno při Hře na školu dne 24.5. 2022 od 14,00-15,00.