1.A trénink v hodině

matematika a také čeština1 a čeština2