Týdenní plán 9.- 13.5.2022

Český jazyk

– rozdíly v psaní i/y po souhlásce V, předpony, slovní druhy, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves (PS s. 58-63)

– sloh: příběh z vyjmenovaných slov

– společná četba: Hoši od Bobří řeky 59. až 61. kapitola

Matematika

– dělení se zbytkem, počítání se závorkami, tvoření slovních úloh, násobky a násobilka v oboru 0-10 (PS s. 35-37)

– prostředí: indické násobení, stavby, práce s tabulkou

Angličtina

Učebnice str. 42 – 43