Týdenní plán 6.-10.6.2022

Český jazyk

– opakování učiva 3. třídy, rozdíly v psaní i/y po souhlásce B (PS s. 76-81)

– zápis do čtenářského deníku Hoši od Bobří řeky

Matematika

– opakování učiva 3. třídy, sčítání a odčítání v oboru do 1 000, malá násobilka

– prostředí: výstaviště, indické násobení, krokování, pavučiny

– geometrie: měření

Anglický jazyk

Učebnice – str. 48 – 49

PS – str. 44