KRÁSNÉ PRÁZDNINY!

Loučíme se školním rokem a přejeme KRÁSNÉ PRÁZDNINY strávené ve zdraví.
pedagogové a zaměstnanci školy