Květnové vzpomínky

Na měsíc květen budeme všichni rádi vzpomínat!

Zažili jsme nezapomenutelné chvíle uprostřed lesů na škole v přírodě v Horním Bradle. Chladnější počasí později vystřídalo příjemné sluníčko a vlilo nám do žil spoustu nové energie, tolik potřebné k plnění úkolů celotáborové hry, stavění lesních domečků, k fotbalovým zápasům, orientačnímu běhu a dalším radovánkám.

Po návratu jsme dokončili v hodinách Vv a Čsp třídní tablo. Postavičky některých žáků jsou víc než věrohodné a jejich výroba nás opravdu všechny moc bavila.Ukázky naší práce i všech zážitků na škole v přírodě i třídní tablo  si mohou rodiče prohlédnout při pondělních třídních schůzkách.

Těsně po návratu ze ŠVP jsme měli možnost navštívit Poslaneckou sněmovnu. Překvapily nás krásné porstory starých historických budov. V úvodním dokumentárním snímku jsme viděli, jakým způsobem pracují poslanci, dozvěděli jsme se postup schvalování nových zákonů. Následná prohlídka hlavního sálu, hlavního schodiště i tiskového střediska byla umocněna poutavými  informacemi paní průvodkyně, historickými listinami s podpisy nejvýznamějších představitelů evropského politického života , portréty čelních představitelů státu v letech minulých i současných. Významnou tečku za celým dopoledním programem udělala procházka k pomníku Milady Horákové a průchod budovou Senátu do Valdštejnské zahrady. Místní pávi a výři nám zpříjemnili naši chvilku oddychu. Děkujeme ještě jednou  starostovi a zároveň poslanci panu Jiřímu Koubkovi, že nám toto vše umožnil a stal se laskavým průvodcem.

Další program, který nám zábavnou formou přiblížil nedávnou minulost a pomohl tak dotvořit reálný obraz o historii naší republiky  se jmenoval Bláznivé dějiny každé české rodiny. Seznámil nás s důležitými událostmi 50. – 90. let.Stavěli a bránili jsme barikády, zapojili se do politických procesů, skládali pionýrský slib, cvičili na spartakiádě a stali se přímými účastníky Sametové revoluce.

Sportovní výkony podávali někteří z nás na Cyklojízdě. Chválíme oba medailisty Denisu Kvasničkovou a Jonáše Střelce. Ostatní pilně trénovali na blížící se orientační běh a oslavovali Mezinárodní den dětí – 1. června.

Blížíme se do finále, kterým měsíc červen bezesporu pro všechny školáky je! Pro naše páťáky zejména. Přejeme jim hodně štěstí při závěrečné klasifikaci a testování, svítící sluníčko na všechny třídní i školní akce a veselou náladu na poslední zvonění!