Červnové rozloučení

Vážení rodiče,

 

dneškem i mně končí školní rok 2016/2017.

Velmi Vám děkuji za krásné rozloučení a dar na školní akademii.

Mé bývalé žáky chválím za vytrvalost při nacvičování a přípravě všech vystoupení a také

za moderování. Bylo krásné sledovat, jak samostatně všechno zvládli.

Velký dík patří paní Marešové, důvěrnici naší třídy, která zorganizovala i poděkování mým kolegyním,

které páťáky učily. Také za to, že dětem založila na Spolužácích skupinu.

Děkuji i Spolku rodičů, který se při akci tolik angažoval.

 

Těší mě, že se kluci a děvčata v pohodě rozloučili před odchodem do šesté třídy nebo do primy.

Úžasné páteční odpoledne na zahradě u Velenských nemělo chybu.

Sfouknout pět svíček na krásném dotru společně s dětmi bylo ….!

Obětaví rodiče Darinky a  Veroniky poslali dětem slané i sladké pohoštění. Paní Jiroušková napekla na prodej na akademii zase slané mufiny.

Děkujeme!

V posledních dnech letošní školní docházky jsme sice nebyli v naší třídě, ale vůbec to nevadilo.

Přeji Vám všem povedenou dovolenou, dětem krásné prázdniny a dobrý start v září. Ještě jednou děkuji za dárky, květiny, úsměvy, moc si toho vážím.

Jitka Jandová