První týden ve škole

Jak bude vypadat 4. 9. 2017
Sraz všech žáků bude v 8:00. Děti se shromáždí na hřišti školy u své paní učitelky.
Vyučování v prvním týdnu školního roku 2017/18:
žáci 2. – 5. ročníků:

4.9. – 8:00 – 8:45

5.9. – 8:00 – 11:40

6.9. – 8.9. – 8:00 – 11:40 – 2. třídy

6. 9. – 8.9. – 8:00 – 12:35 – 3. – 5. třídy

Od 7. 9. bude výuka probíhat podle rozvrhů.
Družina bude otevřena 4.9.  do 15:00. Od 5. 9. bude zahájen běžný provoz.
Školní jídelna bude v provozu od 5. 9.

 

Informace pro žáky 1. třídy
Každý prvňák bude pasován na školáka na školním hřišti.
Po slavnostním přivítání si paní učitelky třídní odvedou děti k sobě do tříd. Rodiče prvňáčků budou mít možnost vše sledovat a zaznamenávat. V prvních třídách proběhne přivítání žáčků třídními učitelkami. Všichni dospělí budou vyzváni, aby opustili třídu a nechali děti s paní učitelkami o samotě – v této době budou mít rodiče možnost se zaregistrovat ke školnímu stravování a zapsat do školní družiny ve školní jídelně v přízemí budovy.
4. 9. v cca 9:00 budou probíhat třídní schůzky rodičů žáků prvních ročníků – organizační záležitosti k průběhu školního roku, harmonogram prázdnin, rozvrh apod. Děti si převezmou paní vychovatelky ze školní družiny. Schůzka potrvá přibližně jednu hodinu.
První školní den prvňáčků bude končit po třídní schůzce v cca 10:00 hodin, kdy si rodiče své děti vyzvednou ze školní družiny.
Další výuka bude probíhat u žáků 1. třídy takto :
5. 9. – 8:00 – 9:40

6.9. – 8 .00 – 10:45

7. – 8. 9. – 8:00 – 11:40

Těšíme se na Vás!!

Jana Daňhelková