V písnické škole počítali i rodiče.

V podvečer  12.10. se v naší škole sešlo 23 rodičů, kteří se chtěli více dozvědět o metodě vyučování matematiky podle profesora Hejného.  Seminář si připravila lektorka této metody PhDr. Eva Bomerová,  která se vyučování matematiky na 1. stupni věnuje  více než  10 let na ZŠ Dědina.   Rodičům představila  v čem je přínos této metody.  Zajímá se o výuku matematiky na 2. stupni  ZŠ, gymnáziích a jiných  středních školách.  Od svých bývalých žáků má zprávy, že z matematiky jsou dobře připraveni.  Při testování  v 5., 6. a 9. ročníku nezaostávají , často spíše naopak. Připustila, že rodičovská role při domácí přípravě je opravdu obtížná a doporučila zapojit děti do „matematických“  situací v rodinném životě,  například  při placení nákupu  hotovými penězi , odhady vzdáleností. Spousta otázek zůstala stále nezodpovězená.  Další setkání  připravujeme a pozveme i zákonné zástupce našich budoucích prvňáčků a přátele školy, kteří mají zájem se s metodou výuky matematiky  profesora  Hejného blíže seznámit.

Blanka Chýlová