1.čtvrtletí ve 2.B

Vážení rodiče,

Za poslední měsíce jsme udělali hodně práce. Rychle jsme se sblížili a našli si k sobě  cestu. Děti jsou nadšené do každé práce, která je čeká. Jsou skvělá parta, krásně spolupracují. Silnější pomáhají slabším a chlapci jsou (většinou 🙂 ) k dívkám galantní.

V českém jazyce jsme se již mnohé naučili. Umíme určit slova nadřazená, podřazená, slova protikladná a souznačná. Děti se stále zlepšují v diktátech a naše společná práce „encyklopedie zvířat„ je nadchla. Nová látka bude pro děti snadná.

V matematice máme za sebou počítání do 30. Všechna prostředí jsou pro ně zábavná a umí je většinou dobře vyřešit. Čeká nás oříšek jménem násobilka. Věřím, že ho lehce rozlouskneme a posuneme se dál.

Prvouka je pro děti zábavná. Vymýšlíme všechny možné způsoby, jak si výuku obohatit. Děti se krásně zapojily do soudu, kde jsme rozhodovali, zda je rajče ovoce či zelenina.

Velice mile mě překvapilo, jak  jsou děti zručné. Každá výtvarná výchova či pracovní činnosti jsou pro mě překvapením. Děti rádi zapojují svoji fantazii a kreativitu.

V posledních měsících jsme měli krásnou akci „Dny pro záchranu života“, která děti bavila. Zkusily si první pomoc a navštívili interiér opravdové sanitky, což vzbudilo úžas.

Těším se na další chvíle strávené s touto třídou.

Přeji pohodové předvánoční dny.

Lenka Červená