Ve 2.pololetí se znovu otvírá kroužek Věda nás baví (úterý 14 – 15 hodin).
Hlásit se je možno na stránkách organizace Věda nás baví, nebo odevzdáním přihlášky v ZŠ.
Kroužek Keramika je nyní již zaplněn.