Zápis do prvních tříd pro školní rok 2018/19 – výsledky

nepřijatí
51 59 61 62 69 74 75 82 83 88
přijatí
52 53 54 55 56 60 63 64 65 66 67 68 70
71 72 73 77 78 80 81 85 86 87
odklady
89 84            76            79            58            90