Jak bude vypadat 3. 9. 2018

Sraz všech žáků bude v 8:00. Děti se shromáždí na hřišti školy u své paní učitelky.
Vyučování v prvním týdnu školního roku 2018/19:
žáci 2. – 5. ročníků:

  1. 9. – 8:00 – 8:45
  2. 9. – 8:00 – 11:40

Od 5. 9. bude výuka probíhat podle rozvrhů.
Družina bude otevřena 3. 9.  do 15:00. Od 4. 9. bude zahájen běžný provoz.
Školní jídelna bude v provozu od 4. 9.

Třídní schůzky k zahájení nového školního roku se pro 2. – 5.roč. konají  6. 9. 2018 od 17,30h.

 


 

Informace pro žáky 1. třídy
Každý prvňák bude pasován na školáka na školním hřišti.
Po slavnostním přivítání si paní učitelka třídní odvede děti k sobě do třídy. Rodiče prvňáčků budou mít možnost vše sledovat a zaznamenávat. V první třídě proběhne přivítání žáčků třídní učitelkou. Všichni dospělí budou vyzváni, aby opustili třídu a nechali děti s paní učitelkou o samotě – v této době budou mít rodiče možnost své dítě zaregistrovat ke školnímu stravování a zapsat do školní družiny ve školní jídelně v přízemí budovy.
3. 9. v cca 9:00 budou probíhat třídní schůzky rodičů žáků prvních ročníků – organizační záležitosti k průběhu školního roku, harmonogram prázdnin, rozvrh apod. Děti si převezmou paní vychovatelky ze školní družiny. Schůzka potrvá přibližně jednu hodinu.
První školní den prvňáčků bude končit po třídní schůzce v cca 10:00 hodin, kdy si rodiče své děti vyzvednou ze školní družiny.
Další výuka bude probíhat u žáků 1. třídy takto:
     4. 9. – 8:00 – 9:40

     5. 9. – 8 .00 – 10:40

     6.9. – 7. 9. – 8:00 – 11:40

Těšíme se na Vás!!

Jana Daňhelková