AJ

(ZMĚNA )VE ČTVRTEK 18.10. píšeme test na porozumění textu. Budou to okruhy probraného učiva:

Slovní zásoba:School things, Greetings, Rozhovory, Colours, Numbers 1-10

Gramatické struktury: What ‘s this? It’s a ( blue pen).Can I borrow your (pen), please? Yes, here you are. Thank you.What colour is the (book)? It’s (blue).