Informace z 1. třídy

Ve středu a ve čtvrtek budeme potřebovat funkční tyčinkové lepidlo. Děkujeme za přípravu pomůcek.

S projektem Edison souvisí několik organizačních změn v naší třídě:

  • V pondělí 3.12. začínáme ve škole už v 8:00 hodin. Končíme v 11:40 hodin. Pondělní vyučování je tedy posunuto na dobu od 1. do 4. vyučovací hodiny.
  • V pátek 7.12. třídnická hodina nebude. Je přesunuta na 14.12.
  • V pátek 7.12. nejdeme na TV do Junioru. Koná se slavnostní zakončení projektu Edison.