Příští týden – projekt Edison od 3.12.

Vážení rodiče,

příští týden bude netradiční, půjde podle vlastního (jiného) rozvrhu hodin.

Každý den začínáme v 8.00 hod. v naší třídě, konce vyučování má naše třída v Po, Čt a Pá do 11.40 a Út, St do 12.35. Všechny dny kromě středy jdeme na oběd po vyučování, ve středu budeme již ve 12.35 naobědvaní. Všechny dny bude s námi trávit student z Indie a budeme probírat jednotlivá témata dané země, viz zpráva níže. Již máme ve třídě připravené projektové knížky, které budeme celý týden nechávat ve škole, aby je děti nezapomněly doma a denně na nich budeme pracovat. Rodiče je uvidí až na závěrečné „show“ v pátek, a nebo doma po projektu.

Denně nosíme: Penál (vybavený hlavně lepidlem, nůžkami, pastelkami a perem), ŽK, úkolníček, svačinu svou a „hosts“ také pro studenta. Kdo je „host“ děti vědí, vždy jedna dvojice na každý den. Klíče do šatny s čipem na oběd, dobrou náladu :))

V ÚT a ST navíc nosíme učebnici a pracovní sešit z AJ.

V Pá Vás srdečně zveme na závěrečné prezentace dětí ve třídách (budou se konat od 8.30 do 9.30 h.) + závěrečná rozlučková „show“ v 10.00 hod. Texty na prezentaci si děti koncem týdne přinesou domů na nastudování své věty pro prezentaci. Bude pro nás velká pomoc, pokud pomůžete dětem se větu naučit.

Zájmové kroužky jsou v odpoledních hodinách normálně podle běžného rozvrhu kroužků.

Ve čtvrtek 6.12. máme v naší třídě třídní schůzku od 17.30 h.

Děkujeme všem rodičům za pomoc a podporu dětí při projektu, zejména však rodičům, kteří ubytovali naše zahraniční studenty – rodina Kubrychtova, Baldriánova a Daňkova.

Přeji všem příjemný víkend a pro děti načerpání sil před náročným projektovým týdnem. O.K.