AJ

zadání – Samostatný projekt AJ – 3.A k odevzdání do 15. 1. 2019

Vyberte si jednu z možností:

  1. Téma HUDEBNÍ NÁSTROJE

Na stránku do velkého sešitu minimálně 10 slovíček s obrázkem nebo českým překladem a 3 věty o nástrojích.

2.Téma MY WORLD – z mého života

Na stránku do velkého sešitu, inspirace v učebnici podle Sopie´s world, učebnice str. 7, 15, 23. Možno s fotkami.  Minimálně 5 vět.

  1. Téma CIZÍ ZEMĚ

Na stránku do velkého sešitu, inspirace projektem EDISON,  5 vět o cizí zemi.

PROCVIČOVÁNÍ:

My Favourite Day

Christmas – slovíčka 1

Christmas 2

Jaké dárky Santa rozdá? 

HUDEBNÍ NÁSTROJE zde zde