Vánoční nota 2018 – vyhodnocení.

Ve středu 12.12.2018 se naše škola zúčastnila pěvecké soutěže Vánoční nota 2018 v ZŠ Meteorologická – obvodní kolo. Kola se účastnili žáci čtyř škol z Prahy 4. Naši zpěváčci se umístili na předních místech:

V I. kategorii (1. třídy)

  1. místo Laura Prause

V II. kategorii (2. a 3. třídy)

  1. místo Markéta Havlíčková
  2. místo Julie Kubrychtová + Anežka Čermáková
  3. místo Anežka Tesková

V III. kategorii (4. a 5. třídy)

  1. místo Linda Prause
  2. místo Anna Černá

V IV. kategorii (žáci druhého stupně, 6.-9. třídy)

  1. místo Julie Strnadová – 6. třída, naše bývalá žačka

Všem medailistům srdečně gratulujeme! Děkujeme všem zúčastněným zpěvákům za statečnost, energii a čas, který věnovali přípravě na soutěž a těšíme se na jejich účast i v dalším ročníku soutěže.