Konec kalendářního roku.

Učivo:

ČJ po str. 55/6, Pí po str. 31. Známky za první slohovou práci Já a moje rodina dostanou děti 3.1., práce se jim velmi povedly, měla jsem z nich radost. Během vánočních prázdnin, předpokládám, budou Vaše děti hodně číst samy nebo s Vámi. Bude výborné, když si  o tom, co přečtete budete vyprávět. Doufám, že nezapomenout abecedu a budou umět vyjmenovat krátké a dlouhé samohlásky.

M po str. 15. Děti dostaly opravené pracovní sešity domů pro případné doplnění nevypracovaných cvičení či opravy chyb. Pokud budete mít chuť procvičovat, je nejlepší dávat dětem sčítání i odčítání v oboru čísel do 60 (jedno i dvojciferní sčítanci).

PRV – máme dokončené téma ZIMA (počasí, zvyky i zimní sporty).

AJ – máme dokončené téma „School i Christmas“, bude nás čekat nová lekce: „I am hungry“.

TV – první lednový den ve škole je čtvrtek – nezapomeňte cvičební úbor na cvičení v KJ.

Doufám, že děti byly spokojené s dnešní třídní vánoční besídkou i dárečky, které obdržely jak od svých spolužáků tak ode mne. Školní Ježíšek nám letos do třídy nadělil sadu 11 knížek na čtení, budeme s nimi pracovat v ČJ, nebo je mohou děti využívat na čtení o přestávkách či odpoledne ve školní družině. Založili jsme si tak třídní knihovničku. Dnešní den jsme si nejen nadělovali dárečky, ale i tradičně zpívali na schodech a přáli si hezké Vánoce v kruhu naší „velké školní rodiny“, povídali si o vánočních zvycích dnes, v minulosti, v Čechách i v cizině.

Vážení rodiče,

děkuji všem za krásné dárečky a pozornosti, které jsem dnes od dětí dostala. Udělaly mně radost. Na Vaše děti se budu opět těšit ve čtvrtek 3.1.2019 v osm ráno, začínáme tělocvikem.

Přeji Vám příjemné vánoční svátky, hodně pohody, zdraví a radosti nejen z Vašich dětí po celý nový rok. Vaše třídní, O.K.